Wykorzystanie analizy SWOT do wyznaczania sieci komunikacji miejskiej w Zamościu

SWOT analysis – a tool for determining the public transport network in Zamość

  • Renata Repeć Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Andrzej Rogowski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: autobusy, komunikacja miejska, sieć komunikacyjna, analiza SWOT, MZK Zamość, elektromobilność, zeroemisyjność, niskoemisyjność, jednostka samorządu terytorialnego

Abstract

The implementation of the obligations resulting from the Act on electromobility and alternative fuels forces local government units to provide transport services in public collective transport with the use of low- and zero-emission buses. Zamość, as a city with more than 50,000 inhabitants, is obliged to purchase zero-emission rolling stock, which is connected with the analysis of network reorganization and the choice of shaping new transport bundles in the city. Despite the fact that MZK Zamość owns a fleet of low-emission vehicles (powered by CNG), it is obliged to purchase an appropriate number of zero-emission buses (e.g. e-buses). The article presents by means of SWOT analysis the strengths and weaknesses as well as opportunities and threats resulting from the change in the adaptation of the transport network of the city of Zamość to the legal conditions concerning electromobility and low-carbon buses.

References

1. Armstrong G., Kotler P.: Marketing. Wprowadzenie, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
2. Dane GUS o mieście Zamość, https://lublin.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lubelskie/.../miasto_zamosc.pdf, [dostęp 28.03.2019].
3. Gierszewska G.: Zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo Szkół Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2000.
4. Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009.
5. Kotler P., Keller K.L.: Marketing, Rebis, Poznań 2014.
6. Madej B., Pruciak K., Madej R.: Publiczny transport miejski. Zasady tworzenia rozkładów jazdy, Akademia Transportu
i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Warszawa 2015.
7. Oziomek J., Rogowski A.: Zagadnienie synchronizacji linii komunikacyjnych w transporcie publicznym, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 1-2/2016, Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM", s. 44–47.
8. Program strategicznego rozwoju województwa lubelskiego, www.lubelskie.pl [dostęp 25.03.2019].
9. Repeć R., Rogowski R.: Sieć transportu miejskiego na przykładzie miasta Zamość, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe nr 6/2018, Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM", s. 1229-1236.
10. Strategia rozwoju miasta Zamość do roku 2020,
www.zamosc.pl/dat/attach/1662_strategia_doroku2020.pdf [do-stęp 28.03.2019].
11. Strona przewoźnika miejskiego www.mzk.zamosc.pl [dostęp 23.03.2019].
12. Tylińska R.: Analiza SWOT instrumentem planowaniu rozwoju, WSiP, Warszawa 2005.
13. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Dz. U. 2018 poz. 317 z późniejszymi zmianami.
14. Zamość kupuje 10 autobusów od Solarisa,https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/zamosc-kupuje-10-autobusow-od-solarisa-58491.html [dostęp 28.03.2019].
15. Zamość: Otwarcie nowego huba komunikacyjnego, https://www.dziennikwschodni.pl/zamosc/otwieraja-dla-podroznych-nowe-centrum-przesiadkowe,n,1000240277.html [dostęp 28.03.2019].
16. 50 lat MZK Zamość sp. z o.o., 1960 – 2010: Grafart Drukarnia Sp. z o.o., Zamość 2010.
Published
2019-07-10
Section
Efektywność transportu/Transport efficiency