Lokalizacja stacji roweru miejskiego jako element kształtowania polityki komunikacyjnej w miastach

Location of the city bike station as an element of shaping the communication policy in cities

  • Marzenna Dębowska-Mróz Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Piotr Lis Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Sebastian Pawłowski Bractwo Rowerowe w Radomiu
Keywords: ruch drogowy, miasto, Radomski Rower Miejski, charakterystyka stacji rowerowych, mobilność

Abstract

Efficient implementation of displacements in cities requires, on the one hand, understanding in terms of transport needs, time of their formation, frequency, spatial extent (determining spatial relations) and, on the other hand, proper linking of all available methods of solving problems related to communication efficiency of urban transport systems. In recent years, the approach to the preferred forms of displacement in cities has changed. More and more often, residents use bicycles to implement everyday displacements. An important role in changing the approach to the method of displacement is played by the popularity and development of city bike systems. The article presents the results of research carried out on the occasion of social consultations regarding Radom Municipal Bike and the expected changes regarding the development of bicycle infrastructure in Radom. The detailed characteristics of selected Radomski Rower Miejski stations in Radom were also presented.

References

1. Bandrowska-Kaim A., Dębowska-Mróz M., Repeć R., Ocena zachowań komunikacyjnych uczniów szkół średnich i studentów w Radomiu, Autobusy–Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 226 (12), 734-740, 2018.
2. Dębowska-Mróz M., Ferensztajn-Galardos E., Krajewska R., Rogowski A., Analysis of the transport users behaviors and preferences commuting to the traffic generators in Radom, Journal of Management and Financial Sciences JMFS, Volume XIV,| Issue 36 (March 2019), s. 57-71
3. Dębowska-Mróz M., Ferensztajn-Galardos E., Krajewska R., Rogowski A., Turystyka rowerowa jako forma turystyki aktywnej na przykładzie gminy miasta Radomia, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, z. 269 (2018), ISSN 0079-3493, PAN, 2018.s. 103-128.
4. Dębowska-Mróz M., Ferensztajn-Galardos E., Krajewska R., Rogowski A., Analysis of the Use of Public Transport in Radom, Journal of Management and Financial Sciences JMFS, Volume XI,| Issue 33 (September 2018), s.43-66.
5. Dębowska-Mróz M., Kacprzak M, Olszowski S. Oznakowanie dróg jako element kształtowania bezpieczeństwa ruchu drogowego, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, T. 12, 2017.
6. Dębowska-Mróz M., Lis P., Kształtowanie przestrzeni transportowej dedykowanej pieszym i rowerzystom jako element poprawy mobilności w miastach, Autobusy nr 12, 2017.
7. Dębowska-Mróz M., Lis P., Pawłowski S. Specyfika funkcjonowania systemu roweru miejskiego na przykładzie miasta Radomia Autobusy nr 12, 2018.
8. Dębowska-Mróz M., Lis P., Pawłowski S., Radomski Rower Miej-ski jako alternatywny środek transportu, Autobusy nr 04, 2019.
9. Dębowska-Mróz M., Lis P., Szymanek A., Zawisza T., Rower miejski jako element systemu transportowego w miastach, Auto-busy nr 6, 2017.
10. Dębowska-Mróz M., Zawisza T., Ocena napełnienia samochodów osobowych w aspekcie poprawy wykorzystania przestrzeni trans-portowej w miastach, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, T. 12, 2017.
11. http://wrower.pl/miasto/rower-miejski-wypozyczalnia-rowerow,2183.html.
12. http://www.bractworowerowe.ats.pl
13. http://www.miasto2077.pl/, Rowery publiczne w polskich miastach, 2018.
14. https://nextbike.pl/news/w-radomiu-wystartowal-pilotazowy-system-rowerow-miejskich.
15. https://nextbike.pl/o-nextbike.
Published
2019-07-10
Section
Organizacja i zarządzanie/Organization and management