Strategie budowania lojalności klientów na rynku usług rekreacyjnych

Strategies for building customer loyalty in the recreational services market

  • Zbigniew Łukasik Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Renata Krajewska Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Ewa Ferensztajn-Galardos Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Karolina Pętelska Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: strategie obsługi klienta, satysfakcja i lojalność klientów, usługi rekreacyjne

Abstract

Nowadays, the quality of customer service is extremely important. Every company can gain a lot from the recommendations of regular customers and stand out from the competition.

In the recreational services market, customer service plays an important role in terms of building loyalty. It helps to strengthen trust and get to know the customer more closely, which makes it easier to adapt to their needs and to meet their requirements.

The article analyses the factors that help to build customer loyalty on the recreational services market. The results of surveys conducted among the customers of the fitness club, which concerned the evaluation of the service and offer of the club, were presented.

References

1. 7 kroków do skutecznej sprzedaży usług w klubie fitness, https://espressofitness.wordpress.com/2016/04/13/7-krokow-do-skutecznej-sprzedazy-uslug-w-klubie-fitness-czesc-4/, [dostęp: 31.05.2018r.]
2. Aakaer A.: Managing Brand Eguity, The Free Press, New York 1991, s. 19
3. Allen D.R., Rao T.R.: Analysis of customer satisfaction data, ASQ Quality Press 2000,
4. Al-Noorachi M., Kolasińska-Morawska K. (red.): Marketingowe zarządzanie satysfakcją klienta, Społeczna Akademia Nauk Łódź, Łódź-Warszawa 2015.
5. Beier F.J., Rutkowski K.: Logistyka, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1993.
6. Biesok G., Wyród-Wróbel J.: Modele satysfakcji klienta, Difin, Warszawa 2016.
7. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr.C.J.: Zarządzanie logistyczne, Warszawa 2002.
8. Kempny D.: Logistyczna obsługa klienta, Warszawa, PWE 2001.
9. Kotler Ph.,Keller K.: Marketing Management. 12th Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River 2006.
10. Kwarcik B.: Wygodna klatka dla klienta, “Modern Marketing”, 1999, nr 5.
11. Mintzberg H., The Strategy Concept I: Five Ps for Strategy, “California Management Review” 1987, Vol. 30, No 1, [w:] Kempny D.: Logistyczna obsługa klienta, Warszawa, PWE 2001,
12. Oferta PopGym, https://www.facebook.com/popgymclub
13. Skrzypek A.: Satysfakcja i lojalność klientów w konkurencyjnym otoczeniu, Problemy jakości, nr 7/2007.
14. V urodziny PopGym, https://www.facebook.com/popgymclub/ [do-stęp 23.05.2018]
15. Walden D.: Kano’s Methods for Understanding Customer-defined Quality, Center for Quality of Management Journal, nr 4/1993.
16. Wolniak R, Skotnicka-Zasadzień B.: Wybrane metody badania satysfakcji klienta i oceny dostawców w organizacjach, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2008.
Published
2019-07-10
Section
Logistyka/Logistics