Analiza oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarach węzłów drogowych – badania ankietowe

Analysis of the road safety assessment in the areas of road nodes - questionnaire surveys

  • Ewelina Cybulska Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Andrzej Rogowski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: ruch drogowy, transport drogowy, bezpieczeństwo ruchu drogowego, węzły drogowe

Abstract

Road junctions constitute one of the most important elements of road infrastructure. These are the special types of intersections, the construction of which results in an increase in the level of road safety in the areas of expressways and motorways. A wrongly designed or insufficiently marked and illuminated road junction may mislead participants and cause dangerous situations. The article presents author's surveys conducted among drivers on the subject of road safety assessment in the areas of road junctions.

References

1. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19990430430/O/D19990430_01.pdf
2. Wicher J., Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego, WKiŁ, Warszawa, 2012.
3. Michalski L., Ocena wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej, Logistyka – nauka, 3/2011.
4. Krystek J., Węzły drogowe i autostradowe, WKiŁ, Warszawa, 2008.
5. Brandowski A., Bezpieczeństwo obiektu technicznego – pojęcia. XXXIV Zimowa Szkoła Niezawodności, Niekonwencjonalne Meto-dy Oceny Trwałości i Niezawodności, PAN, Szczyrk 2006.
Published
2019-07-09
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology