Emisja masy i liczby cząstek stałych z pojazdu hybrydowego w teście RDE

Particulates mass and number emission from hybrid vehicle in RDE test

  • Natalia Szymlet Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu, Instytut Silników Spalinowych i Transportu
  • Barbara Sokolnicka Politechnika Poznańska – Wydział Inżynierii Transportu, Instytut Silników Spalinowych i Transportu
  • Maciej Siedlecki Politechnika Poznańska – Wydział Inżynierii Transportu, Instytut Silników Spalinowych i Transportu
  • Piot Piotr Lijewski Politechnika Poznańska – Wydział Inżynierii Transportu, Instytut Silników Spalinowych i Transportu
  • Mateusz Nowak Politechnika Poznańska – Wydział Inżynierii Transportu, Instytut Silników Spalinowych i Transportu
Keywords: silniki spalinowe, pojazd hybrydowy, test RDE, emisja cząstek, PEMS

Abstract

The subject of this article is the analysis of the particle number and mass road emission from a hybrid vehicle in real operating conditions. Additionally, the operating conditions of the tested vehicle and engine were also analyzed. To this end, particulate emissions and performance tests were carried out from a light hybrid vehicle, equipped with a 77 kW engine with a displacement of 1.58 dm3. The tests were conducted in real traffic conditions, following the standard RDE (Real Driving Emission) procedure. The test was performed within the Poznań agglomeration, the route included roads with different maximum speed limits. The research involved the use of mobile measuring equipment, belonging to the PEMS (Portable Emissions Measurement System) group, which included equipment such as: SEMTECH DS, AVL MSS (Micro Soot Sensor) and EEPS 3090 (Engine Exhaust Particle Sizer). The results obtained have been referred to the vehicle exhaust emission limit values in accordance with the Euro 6 norm.

References

1. Fuć P., Lijewski P., Siedlecki M., Sokolnicka B., Szymlet N., Analysis of particle mass and number emission from a SI engine with direct fuel injection and a particulate filter, ”International Automotive Conference KONMOT” 2018, Kraków 13–14.09.2018
2. Komisja Europejska, Biała Księga Transportu– Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Bruksela 2011
3. Lijewski P., Szymlet N., Sokolnicka B., Siedlecki M., Analiza emisji tlenku węgla z pojazdu z silnikiem o zapłonie iskrowym i bezpośrednim wtryskiem paliwa według procedury RDE, „Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe” 2017, nr 12.
4. Matti Maricq, Gasoline Engines: ultrafine Particle Emissions, Ford Motor Company
5. Merkisz J., Lijewski P., Fuć P., Weymann S., Exhaust emission tests from non-road vehicles conducted with the use of PEMS analyzer, “Eksploatacja i Niezawodność” 2013, nr 15
6. Merkisz J., Pielecha J., Emisja cząstek stałych ze źródeł motoryzacyjnych, wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2017.
7. Merkisz J., Pielecha J., Nowak M., Emisja zanieczyszczeń z pojazdów w rzeczywistych warunkach ruchu na przykładzie aglomeracji poznańskiej, „Postępy Nauki i Techniki” 2012, nr 15.
8. Pielecha J., Merkisz J., Markowski J., Jasinski R., 2016 Analysis of Passenger Car Emission Factors in RDE Tests, “Web of Conferences” 2016, nr 10.
9. Siedlecki M., Galant M., Rymaniak Ł., Ziółkowski A., Badania emisji zanieczyszczeń pojazdu wyposażonego w silnik z bezpośrednim wtryskiem benzyny w rzeczywistych warunkach eksploatacji, „Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe” 2017, nr 12.
10. World Health Organization, Diesel engines exhaust carcinogenic
11. www.avl.com
12. www.gpsvisualizer.com
13. www.semtech.com
14. www.tsi.com
Published
2019-07-10
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests