Idea stosowania progów zwalniających i ich wpływ na ludzi i środowisko

  • Jarosław Bednarz AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Katedra Robotyki i Mechatroniki
  • Jan Targosz AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Katedra Robotyki i Mechatroniki
  • Jacek Wiederek Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: -

Abstract

W artykule opisana została definicja oraz wymienione zostały rodzaje progu zwalniającego jak również jego idea a także cel zastosowania. Pozytywne jak i negatywne skutki stosowania progów zwalniających. Poruszony został problem drgań i hałasu, które są przyczyną stosowania progów oraz inne niż progi metody i rozwiązania alternatywne ograniczenia ruchu drogowego.

References

1. Ciesielski R., Kawecki J., Maciąg E., Stypuła K., Ocena diagnostyczna skutków wpływów drgań na budynki i ludzi w budynkach, Inżynieria i Budownictwo nr 9/93
2. Engel Z., Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993 r.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
4. Stypuła K., Nowoczesne wibroizolacje, Builder, str. 66-70, 10/2009 r.
5. Sadowski J., Szudrowicz B., Inżynieria środowiska w kształtowaniu klimatu akustycznego środowiska i jego ochronie przed hałasem i drganiami. I Kongres Inżynierii Środowiska, Lublin 2002 r.
6. Targosz J., Ograniczenie oddziaływań dynamicznych od dróg kolejowych i samochodowych, monografia. Kraków, KRiDM AGH 2004 r.
7. http://www.siskom.waw.pl, 09.2005
8. http://www.yankodesign.com
9. http://www.badennova.com
10. Materiały zakładowe firmy Olsen
11. http://www.rowerowy.torun.pl
12. http://www.edroga.pl
Published
2019-07-10
Section
Organizacja i zarządzanie/Organization and management