Wykorzystanie wybranych zasobów wodnych regionu radomskiego dla celów turystyki i rekreacji

The use of selected water resources of Radom regions for tourism and recreation

  • Klaudia Matysiak Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Tomasz Perzyński Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: turystyka i rekreacja, zbiorniki wodne

Abstract

The article presents a description of the possibility of using selected water reservoirs near Radom for tourism and recreation. The authors presented the results of a diagnostic survey on the needs and expectations related to leisure over selected reservoirs.

References

1. Olszewska B.: Motywacje osób uprawiających ekstremalne formy sportu i turystyki. ZNUV 2018, 60(3), 18-44.
2. Pilch T.: Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa, Wydawnictwo Żak, 2001, s. 80.
3. Zwolski C.: Radom i region radomski: turystyka, krajoznawstwo, kultura, Wydawnictwo Regionalne „Radomka” 2003.
4. Oficjalna strona szlaków turystycznych Mazowsza: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/841-pttk-mazowsze-jezioro-domaniowskie (data wejścia 15-03-2019).
5. Wiatrowski Z.: W gminie Wieniawa. Gmina Wieniawa, ISBN 978-83-63315-18-4
6. Opracowanie: Poziom jakości życia mieszkańców gminy Jedlnia-Letnisko stworzone w ramach projektu „DWA SEKTORY-JEDEN CEL” w latach 2014-2015, Fundacja Rozwoju i Innowacji WIR.
7. Urząd Miejski w Radomiu: Program ochrony środowiska dla miasta Radomia na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016, Radom, 2009.
8. https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/662-pttk-mazowsze-pilica (data wejścia 15-03-2019).
9. Starostwo Powiatowe w Kozienicach: Strategia rozwoju powiatu kozienickiego do roku 2020, Kozienice, 2012, str. 15.
Published
2019-07-10
Section
Logistyka/Logistics