Analiza działalności wybranej firmy transportowej ze szczególnym uwzględnieniem kosztów

Analysis of the company's operating costs on the example of a transport company

  • Sławomir Kowalski Instytut Techniczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
  • Agnieszka Zwolennik Instytut Techniczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Keywords: transport, przedsiębiorstwo transportowe, koszty transportu, działalność gospodarcza

Abstract

The article analyzes the costs of a company dealing in the transport of goods within the European Union. A short description of the company was made and the percentage share of costs of the generic system and general costs was compared. A comparative analysis was conducted for the six-year period of the company's activity. Data from the period 2012-2017 were adopted for the analysis of costs.

References

1. Leończuk D., Transport drogowy towarów w Polsce, Economy and Management 2011, nr 4
2. Pyza D., Miętus M., Organizacja przewozu ładunków transportem drogowym z uwzględnieniem różnych technologii przewozowych, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 2017, nr 117
3. Kwaśnikowski J., Bieńczak M., Elementy społecznych kosztów transportu, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 2017, nr 119
4. Biały H., Sowa A., Koszty eksploatacji w małej firmie transportowej, Autobusy 2016, nr 12
5. Przybylska E., Analiza usługi transportowej w wybranym przedsiębiorstwie sektora TSL, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i zarządzanie, 2011, nr 56
6. Gil L., Ignaciuk P., Wpływ odległości transportowych na koszty transportu, Autobusy 2014, nr 5
7. Kostek R., Kalwaj J., Kachel F., Wybrane problemy transportu drogowego, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management 2014, nr 68
8. Gawlik L., Kryzia D., Uberman R., Koszty transportu kolejowego i samochodowego w kontekście bilansowania rynku surowców skalnych w Polsce, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 2013, nr 136 (43)
Published
2019-07-10
Section
Logistyka/Logistics