Trendy zmian w lotniczych rejestratorach w zakresie możliwości ich wykorzystania

Trends of changes of flight data recorders in the field of their utilization

  • Ryszard Kaleta Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Za kład Informatycznego Wsparcia Logistyki
  • Janusz Niczyj Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Zakład Informatycznego Wsparcia Logistyki
  • Ryszard Winiarski Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Zakład Informatycznego Wsparcia Logistyki
Keywords: bezpieczeństwo, lotnicze rejestratory parametrów, diagnostyka, prognozowanie stanu technicznego, wypadek lotniczy

Abstract

In the article were described the possible directions of further development of the flight data recording systems installed on aircraft. This was done based on the analysis of the course of development of on-board aircraft recorders, the evolution of the attitude to recording parameters during the flight and the use of collected data with the factors of the changes. The analysis was made based on the experience of experts of the Air Force Institute of Technology in developing recorders and software analyzing the collected data and share in the utilization of this data recorded in the on-board recorders built on aircraft operating in the Air Forces.

References

1. Rojewski A., Zadencki R., Bartoszewicz J., Systemy rejestracji danych współczesnego statku powietrznego.
2. Trelka M., Monitorowanie uszkodzeń zespołu napędowego w zmiennych warunkach działania samolotu MiG-29, Poznań 2016
3. Neil A. H. Campbell, The Evolution of Flight Data Analysis, https://asasi.org/papers/2007/The_Evolution_of_Flight_Data_Analysis_Neil_Campbell.pdf
Published
2019-07-10
Section
Logistyka/Logistics