Struktura i działalność wybranych portów lotniczych w Polsce

The structure and operation of selected airports in Poland

  • Edyta Zielińska Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Keywords: porty lotnicze, przewozy pasażerskie, przewoźnicy lotniczy

Abstract

Selected elements of the air transport infrastructure have been discussed in the article. Basic zones of airports and terminals have been characterised. The article also explains why identification of airports is important and how these types of structures can be classified. An analysis of transport services delivered in 2016-2017 at Polish airports was conducted, the most important airports, as for the number of passengers served in our country, were mentioned as well as the most popular carriers providing the transport of people by means of airplanes were presented.

References

1. Chakuu S., Kozłowski P., Nędza M., Podstawy transportu lotni-czego. Konsorcjum Akademickie, Kraków 2012.
2. Kozłowski M., Porty lotnicze: infrastruktura, eksploatacja i zarządzanie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015.
3. Kowal M., Ocena zapotrzebowania na transport lotniczy w Polsce. Praca inżynierska Politechniki Rzeszowskiej (promotor: Edyta Zielińska), Rzeszów 2019.
4. Nita P., Projektowanie lotnisk i portów lotniczych. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2014.
5. Główny Urząd Statystyczny: Transport – wyniki działalności w latach 2016-2017.
6. Urząd Lotnictwa Cywilnego: Statystyki i analizy rynku transportu lotniczego w latach 2016-2017.
7. Strony internetowe związane z transportem lotniczym: www.inzynieria.com/lotniska-w-polsce-ranking (29.04.2018), www.szczecin.wyborcza.pl/nowy-ranking-polskich-lotnisk (12.04.2018), www.niezalezna.pl/transport-lotniczy-w-polsce-rozwija-sie (13.11.2018).
Published
2019-07-10
Section
Logistyka/Logistics