Charakterystyka rynku usług kolejowych w Polsce w latach 2016-2018

Characteristics of the railway services market in Poland in 2016-2018

  • Edyta Zielińska Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Keywords: kolej, przewozy pasażerskie, cargo

Abstract

The content of the article consists of information on the rail transport used for passenger relocation and various loads. Types of passenger rail transport have been listed and described and the personnel in charge of organizing and executing the transport process, meant to deliver the cargo to the final recipient, have been characterised. An analysis of the completed services by  railway transport carriers in Poland in the years 2016-2018 has also been presented. Results pertaining to the number of passengers and cargo transported by rail and data on the performed transport work have been presented. The content of this article has also included information about the assortment most often transported by rail means of transport.

References

1. Engelhardt J., Sektor kolejowy w polityce transportowej Unii Europejskiej. Wydaw. edu-Libri, Kraków 2018.
2. Jabłoński A., Jabłoński M., Mechanizmy efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. CeDeWu, Warszawa 2018.
3. Pietrzak K., Towarowy transport kolejowy w Polsce: konkurencja i konkurencyjność. Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2015.
4. Zielińska E.: Analiza rynku usług kolejowych w Polsce. Czasopismo Autobusy, Nº 12/2017.
5. Główny Urząd Statystyczny. Wyniki działalności transportowej w latach 2016-2017.
6. Urząd Transportu Kolejowego. Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2017 r., Warszawa 2018.
7. Urząd Transportu Kolejowego. Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2018 r., Warszawa 2019.
8. Strony internetowe w zakresie kolei: www. logistyka.wnp.pl (31.01.18), www.utk.gov.pl/pl/rejestry/licencjonowani-przewozn (29.08.18),www.forbes.pl/transport-i-logistyka/liczba-pasazerow-na-kolei-w-polsce-dane-za-2018-r (31.01.19).
Published
2019-07-10
Section
Logistyka/Logistics