Komunikacja autobusowa do portów lotniczych w Polsce

Bus communication to airports in Poland

  • Agata Pomykala Instytut Kolejnictwa
  • Jan Raczyński Instytut Kolejnictwa
Keywords: transport system, buses, airports

Abstract

In recent years there has been a dynamic development of air transport in Poland. Also numerous investment in regional airports have been made. Bus transport is currently playing a key role in airport transport service. In most cities it is the dominant share in passenger transport to airports. Larger airports also have developed systems of national and international bus connections to neighbouring countries. Despite the fact that the number of airports serviced by rail is growing in Poland, the role of bus transport is growing in terms of the volume of transport. The article is an attempt to present transport solutions in the service of Polish airports with particular emphasis on bus transport.

W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój przewozów lotniczych w Polsce. Dokonane zostały też liczne inwestycje w porty lotnicze regionalne. W obsłudze transportowej portów lotniczych transport autobusowy odgrywa obecnie kluczową rolę. W większości miast ma on dominujący udział w dowozach pasażerów do lotnisk. Większe porty lotnicze mają także rozwinięty system autobusowych połączeń krajowych, a także międzynarodowych do państw sąsiednich. Mimo że rośnie w Polsce liczba portów lotniczych obsługiwanych koleją, to rola transportu autobusowego jest coraz ważniejsza ze względu na wolumen przewozów. Artykuł jest próbą przedstawienia rozwiązań transportowych w obsłudze polskich portów lotniczych ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji autobusowej.

References

Abramowicz A., Abramowicz M., Konkurencja na rynku pasażerskich przewozów międzyaglomeracyjnych w Polsce, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 5.

Dyr T., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI w., „Technika Transportu Szynowego” 2011, nr 5–6.

Komisja Europejska, Komunikat Komisji: Wytyczne dotyczące pomocy państwa na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych, Dz.U. UE C 99 z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, AIP Poland, 2019.

Pomykała A., Raczyński J., Graff M., Bużałek T., Porty lotnicze w Polsce i ich obsługa transportowa, „Technika Transportu Szynowego” 2019, nr 4.

Rucińska D., Ruciński A., Tłoczyński D., Transport lotniczy. Ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.

Tłoczyński D., Konkurencja transportu autobusowego i kolejowego w obsłudze portów lotniczych w Polsce, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 1–2.

Tłoczyński D., Światowy rynek przewozów lotniczych w 2011 roku, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2013, nr 3.

Tłoczyński D., Transport kolejowy w systemie airport links w Polsce, „Technika Transportu Szynowego” 2015, nr 11.

Urząd Lotnictwa Cywilnego, Rejestr lotnisk cywilnych, 2019.

Urząd Lotnictwa Cywilnego: Liczba obsłużonych pasażerów oraz wykonanych operacji w ruchu krajowym i międzynarodowym – regularnym i czarterowym w latach 2016–2018.

Urząd Lotnictwa Cywilnego: Liczba pasażerów obsłużonych w polskich portach lotniczych według krajów w międzynarodowym ruchu regularnym w 2017 i 2018 roku.

Urząd Lotnictwa Cywilnego: Liczby pasażerów obsłużonych oraz wykonanych operacji w ruchu międzynarodowym i krajowym – regularnym i czarterowym w latach 2004–2018.

www.airport.com.pl (dostęp: 27.04.2019).

www.rozkłady.mpk.krakow.pl (dostęp: 28.04.2019).

www.airport.gdansk.pl (dostęp: 01.05.2019).

www.airport-poznan.com.pl (dostęp: 20.04.2019).

www.lotnisko-chopina.pl (dostęp: 01.05.2019).

www.mazuryairport.pl (dostęp: 28.04.2019).

www.modlinairport.pl (dostęp: 28.04.2019).

www.mpk.poznan.pl (dostęp: 01.05.2019).

www.pl.wikipedia.org (dostęp: 21.04.2019).

www.plb.pl/ (dostęp: 28.04.2019).

www.rzeszowairport.pl (dostęp: 01.05.2019).

www.wroclaw.pl/rozklady-jazdy (dostęp: 01.05.2019).

www.ztm (dostęp: 28.04.19).

Zając G., Wspólna polityka lotnicza Unii Europejskiej, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Przemyśl 2009.

Published
2019-08-29
Section
Przewoźnicy i Systemy transportowe/Transport companies and Transport systems