Analiza danych produkcyjnych na podstawie transakcji w systemie ERP z wykorzystaniem technologii Business Intelligence

Analysis of Production Data on the Basis of Transactionsi the ERP System Using Business Intelligence Technology

  • Wojciech Danilczuk Lublin University of Technology
Keywords: Business Intelligence, data analysis, management

Abstract

The paper presents a method of analyzing production data registered by production employees in the ERP system. The logical connections appearing in the ERP system allowing to connect information from the areas of staff - work time - production are presented. Based on these connections, the author will present a method for presenting, aggregating and analyzing production data using OLAP tools and Business Inteligence technology.

W artykule przedstawiono sposób analizy danych produkcyjnych rejestrowanych przez pracowników produkcyjnych w systemie ERP. Zaprezentowano powiązania logiczne występujące w systemie ERP pozwalające na połączenie ze sobą informacji z obszarów kadry – czas pracy – produkcja. Na podstawie tych powiązań autor przedstawi metodę prezentacji, agregowania i analizy danych produkcyjnych z wykorzystaniem narzędzi OLAP i technologii Bussines Inteligence.

References

Gartner Research, Business Intelligence Tools: Perspective, ID: G0093784, 2003.

Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania: Tom 1 Zintegrowane systemy transakcyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania: Tom 2 Systemy business intelligence, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Jędra I., Systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem –impuls evo –wprowadzanie danych osobowych do systemu, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2019 nr 3, 2019.

Portal firmy BPSC, producenta systemu IMPULS EVO, www.bpsc.com.pl

Ptasznik A., Hurtownie danych– czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, Warszawa 2010.

Rud O., Business Intelligence Success Factors: Tools for Aligning Your Business in the Global Economy, Wiley & Sons, Hoboken 2009.

Surma J., Business Intelligence, Systemy wspomagania decyzji biznesowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Walkenbach J., Excel 2016 PL. Biblia, Helion 2016

Published
2019-08-29
Section
Organizacja i zarządzanie/Organization and management