Logistyka w procesie recyklingu okablowania samochodowych instalacji elektrycznych

Logistics in the recycling process of wiring automotive electrical installations

  • Krzysztof Jankowski
  • Alicja Wąsowicz University of Technology and Humanities in Radom
Keywords: recycling, electrical installations, reverse logistic

Abstract

The article deals with issues related to the recycling of waste from cabling of electrical installations and components of automotive electronics. The recycling processes examined at the logistic angle belong to the so-called “reverse logistics” and are immensely relevant to the environmental, economic and legal aspects. The range of tasks related to management of materials obtained from cars withdrawn out of service, particularly electrical wiring and electronics has been described. Logistics at this stage of the life cycle of cars is a field of least expertise, and this constitutes the basis for conducting research regarding this area of country’s economic activity.

 

W artykule omówione zostały zagadnienia dotyczące recyklingu odpadów pochodzących z okablowania instalacji elektrycznych oraz elementów elektrotechniki samochodowej. Procesy recyklingu rozpatrywane pod kątem logistyki należą do tzw. logistyki zwrotnej i są niezmiernie istotne ze względu na aspekty ochrony środowiska, ekonomiczne i prawne. Opisano zakres zadań związanych z zagospodarowaniem materiałów pochodzących z samochodów wycofanych z eksploatacji a szczególnie okablowania instalacji elektrycznych i elementów elektroniki samochodowej. Logistyka na tym etapie cyklu życia pojazdów jest obszarem najsłabiej zidentyfikowanym, dlatego jest to podstawą do podjęcia badań w tym obszarze działalności gospodarczej kraju.

References

1. Gospodarka Materiałowa w 2016 roku. Główny Urząd Statystyczny. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa 2017
2. Jakubiak M., Grzesik K.: Recykling pojazdów wycofanych
z eksploatacji. Przepisy, technologia i praktyka. Logistyka 4/2014.
3. Jankowski K., Orliński S.: Recykling akumulatorów samochodowych. Konferencja naukowo-techniczna „Pojazd a środowisko” , Jedlnia Letnisko, 2001.
4. Małuszyńska I. i in.: Recykling materiałowy i surowcowy odpadów samochodowych. Inżynieria Ekologiczna Nr 28, 2012.
5. Nader m., Jakowlewa i.: Wybrane zagadnienia organizacji zakładu recyklingu samochodów osobowych. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport 2009, z.70, ss.127-138. Sieć stacji demontażu samochodów w systemie ARES, Seminarium odpadów – szanse i wyzwania dla Polski w kontekście wejścia do Unii Europejskiej. Poznań listopad 2003.
6. Sicińska K.: Realizacja dyrektywy unii europejskiej o pojazdach wycofanych z eksploatacji i organizacja systemu recyklingu
w Niemczech. Transport samochodowy 1-2015.
7. stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/transport-wyniki-dzialalnosci-w-2016-r-,9,16.html
8. Uchwała nr 88 rady ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami 2022. Monitor Polski, Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 r. poz.784.
9. Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628
10. Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. nr 63, poz.639).
11. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 2005 nr 25 poz. 202).
12. www.canbus.pl (dostęp: 20.10.2017)
13. www.chceauto.pl (dostęp: 03.10.2017).
14. www.ekologia.pl (dostęp: 03.10.2017).
15. www.phukaren.pl/docs/Decyz2015Przetwarz.pdf (dostęp: 27.10.2017).
16. www.santrade.pl (dostęp: 03.10.2017).
17. www.stokkermill.com/pl (dostęp: 03.10.2017).
18. zlomiarze.pl (dostęp: 03.10.2017).
Published
2018-04-27
Section
Logistyka/Logistics