Logistyka w cyklu życia samochodów na przykładzie firmy Toyota Motor Corporation. Etap IV – wycofanie z eksploatacji

Logistics in life cycle of cars on the example of Toyota Motor Corporation. Stage IV – decommissioning

  • Alicja Wąsowicz
Keywords: cars withdrawn out of service;, car recycling;, Toyota Motor Corporation;, used parts;

Abstract

This article is the last of the series dedicated to the logistics in life cycle of cars, based on the  materials from Toyota Motor Corporation. The study covered the IV stage of the life cycle of vehicles - the phase of withdrawal out of service. The topic of recycling of Toyota cars and the relationship between these activities and the protection of the environment as well as the issues of resource conservation and their effective re-use are discussed.

Artykuł jest ostatnim z serii artykułów poświęconych logistyce w cyklu życia samochodów, przedstawionym w oparciu  o materiały firmy Toyota Motor Corporation. Badania obejmowały IV etap w cyklu życia pojazdów – etap wycofania z eksploatacji. Opisano zagadnienia recyklingu samochodów marki Toyota i związek tych działań z ochroną środowiska naturalnego oraz zagadnienia ochrony zasobów i ich efektywnego powtórnego zagospodarowania.

References

1. Coyle J., Bardi E., Langrey C.: Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2010
2. http://blog.lexus.co.uk/the-performance-of-plastic (dostęp: 20.10.2017)
3. http://global-sei.com/ (dostęp: 20.10.2017)
4. Michniewska K.: Nowe trendy w logistyce: logistyka odzysku, a ekologistyka. Logistyka 1/2006
5. Vehicle recykling. Toyota. www.toyota-global.com (dostęp: 10.10.2017)
6. Wąsowicz A., Borowiak J., Jędra I., Logistyka w eksploatacji samochodów : niedoceniane przepływy, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2017, nr 3.
7. Wąsowicz A., Logistyka w cyklu życia samochodów na przykładzie firmy Toyota Motor Corporation : etap II : produkcja, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2016, nr 6.
8. Wąsowicz A., Logistyka w cyklu życia samochodów na przykładzie firmy Toyota Motor Corporation : etap III : eksploatacja, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2016, nr 6.
Published
2018-04-27
Section
Logistyka/Logistics