Transport autobusowy na Malcie

Bus Transport in Malta

  • Agata Pomykala Instytut Kolejnictwa
Keywords: Słowa kluczowe: transport publiczny, autobusy, Key words: public transport, buses

Abstract

The article discusses the issues of bus transport in Malta. There was also presented information on the development of road infrastructure and individual transport. Statistical and technical information relating to organizational and operational solutions has been provided. There are present the fleet of the carrier - Malta Public Transport and the information on the routes served. The article has been illustrated with maps and photographs. The aim of the article is to familiarize the readers with the state of public bus transport in Malta.

W artykule omówione zostały zagadnienia organizacji transportu autobusowego na Malcie. Przedstawione zostały także informacje dotyczące rozwoju infrastruktury drogowej oraz komunikacji indywidualnej. Zamieszczono informacje statystyczne oraz techniczne odnoszące się do rozwiązań organizacyjnych i eksploatacyjnych. Przedstawiona została flota przewoźnika - Malta Public Transport oraz zamieszczone informacje dotyczące obsługiwanych tras. Artykuł został zilustrowany mapami oraz fotografiami. Celem artykułu jest zapoznanie czytelnika ze stanem komunikacji publicznej – autobusowej na Malcie

References

1. Bus route map 2016, Malta Public Transport [online], , https://www.publictransport.com.mt/en/route-map. (dostęp 9.07.2018).
2. Busuttil C., Long wait pays off for double. Times of Malta [online], 26 czerwca 2007, https://www.timesofmalta.com/articles/view/20070627/local/long-wait-pays-off-for-double-decker-bus-operator.13182. (dostęp 10.07.2018)
3. Country Report Malta 2018, European Commission, Bruxelles 2018, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-malta-en.pdf. (dostęp 08.07.2018)
4. Fox B., Malta by bus, Globe Studios, 2017, http://www.globestudios.co.uk/maltabybus/. (dostęp 8.07.2018).
5. Malta Airport 2018, Malta International Airport PLC., , https://www.maltairport.com/corporate/traffic-development/statistics/. (dostęp 10.07.2018)
6. Malta buses, https://en.wikipedia.org/wiki/Buses_in_Malta. (dostęp 7.07.2018)
7. Malta Public Transport, https://www.publictransport.com.mt/. (dostęp 8.07.2018)
8. Malta route map, CitySightseeing, https://d3rhqa464i8zgs.cloudfront.net/large/Malta.jpg_P_68_6751df8b-3cec-491c-a046-4860cfa4febe, (dostęp 10.07.2018).
9. MaltaSightSeeing [online], 2018, http://www.maltasightseeing.com/bus-tours (dostęp 10.07.2018)
10. Micallef K., Bus passengers increase by 20 per cent since introduction of card system. Times of Malta [online], 24 lipca 2016, https://www.timesofmalta.com/articles/view/20160724/local/bus-passengers-increase-by-20-per-cent.619740. (dostęp 10.07.2018)
11. Modal split of passenger transport by land in Malta in 2015. Statista.com [online], 2018, https://www.statista.com/statistics/449431/malta-modal-split-of-passenger-transport-on-land/. (dostęp 17.07.2018)
12. Palonek A. (red.). Malta, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2017. ISBN 978-83-283-3159-4.
13. Pomykała A., Rozwój transportu autobusowego na Malcie, Autobusy 1-2/2019
14. Roads on Malta, EC Mobility and Transport [online]., 2018, https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/scoreboard/compare/investments-infrastructure/quality-roads_en. (dostęp 17.07.2018).
15. Turism in Malta. Facts & Figures 2017, Malta Tourism Authority, , Valletta, 2017
16. Urpani D., Malta Public Transport Have Just Registered Their 300,000th Tallinja Card User. Lovin Media Group [online],18 lipca 2018. Pobrano: https://lovinmalta.com/lifestyle/travel/malta-public-transport-have-just-registered-their-300-000th-tallinja-card-user. (dostęp 18.07.2018)
17. Visit Malta, https://www.visitmalta.com/en. (dostęp 10.07.2018)
Published
2019-05-31
Section
Przewoźnicy i Systemy transportowe/Transport companies and Transport systems