Performance measurement in supply chains

  • Piotr Korneta Faculty of Management, Warsaw University of Technology
  • Andrzej Krzyszkowski University of Technology and Humanities in Radom, Faculty of Transport and Electrical Engineering
  • Magda Chmiel University of Technology and Humanities in Radom, Faculty of Economics and Legal Sciences
Keywords: supply chain;, supply chain management;, performance measurement

Abstract

The article presents performance measurement concept with its application possibility in supply chain management. A practical performance measurement model in supply chains was also presented. Stated model comprises three key areas – transportation, resources and information technology optimization. Against each of aforementioned areas exemplar performance indicators were set. Contemplated model, pursuant to insignificant adjustments implementation, aimed to consider local aspects of supply chain partners, can be applicable in polish companies, that constitute supply chains.

References

1. Anand N. Grover N., Measuring retail supply chain performance, “Benchmarking: An international Journal” 2015, Vol. 22. No. 1.
2. Ciesielski M., Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009.
3. Galińska B., Kopania J., Możliwości transportowe w globalnym łańcuchu dostaw Chiny – Polska, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 6.
4. Gorane S.J. Kant R., Modelling the SCM implementation barriers. An integrated ISM-fuzzy MICMAC approach, “Journal of Modelling in Management” 2015, Vol. 10. No. 2.
5. Halachmi A., Performance measurement is only one way of managing performance, “International Journal of Productivity and Performance Management” 2005, Vol. 54. No. 7.
6. Lockamy A., McCormak K., Linking SCOR planning practises to supply chain performance: an exploratory study, “International Journal of Operations & Production Management” 2004, Vol. 24.
7. Melnyk S.A., Bititci U., Platts K., Tobias J., Andersen B., Is performance measurement and management fit for the future?, “Management Accounting Research” 2014, No. 25.
8. Petryk I., Jaworska M., The Evolution of the Concept of Supply Chain, “Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2015, Tom XVI, Zeszyt 9, Część III.
9. Ross D. F., Distribution Planning and Control, “Managing in the Era of Supply Chain Management” 2015, Third edition, New York: Springer.
10. Rutkowski K., Logistyka dystrybucji, SGH, Warszawa 2005.
11. Sharahi S., Abedian M., Performance measurement, “Supply Chain and Logistics in National, International and Governmental Environment”, Springer 2009.
12. Simchi-Levi D., Kaminsky P., Simchi-Levi E., Designing and Managing the Supply Chain. Concepts, Strategies and Case-Studies, Boston 2000.
13. Sinclair D., Zairi M., Effective process management through performance measurement, “Business Process Re-engineering & Management Journal” 1995, Vol 1. No. 3.
14. Stajniak M., Romanow P., Konecka S., Metoda S&OP w logistyce przedsiębiorstw, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 12.
15. Surowiec A., Pomiar osiągnięć w łańcuchu dostaw przy wykorzystaniu zrównoważonej karty wyników, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie” 2012, nr 7.
16. Tarasewicz R., Pomiar funkcjonowania łańcuchów dostaw w ujęciu rozszerzonym, „Organizacja i zarządzanie”, Kwartalnik Naukowy Politechniki Śląskiej, 2015.
17. Tarasewicz R., Wykorzystanie benchmarkingu jako metody pomiaru funkcjonowania łańcuchów dostaw, „Przegląd Organizacji” 2014, nr 9.
18. Twaróg J., Mierniki i wskaźniki logistyczne, Instytut Logistyki i magazynowania, Poznań 2003.
19. Wierzbiński M., System zarządzania dokonaniami a model biznesowy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, Nr 442.
20. Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa 2003.
Published
2018-04-27
Section
Organizacja i zarządzanie/Organization and management