Carpooling – konkurencja dla transportu publicznego? Analiza zadowolenia osób korzystających ze wspólnego podróżowania

Carpooling – competition for public transport? Analysis of satisfaction of people travelling together

  • Ewa Brożyna
Keywords: carpooling, shared journeys, travelling together

Abstract

Wspólne podróżowanie jest coraz bardziej popularną formą transportu w Polsce. Z carpoolingu płynie wiele korzyści: dla uczestników carpoolingu, użytkowników drogi i dla środowiska. Czy carpooling ma szansę wpłynąć na spadek popytu w transporcie publicznym? Niniejszy artykuł został poświęcony opisowi idei carpoolingu, analizie zalet i wad tej formy podróżowania; zawiera opis wyników internetowych badań ankietowych przeprowadzonych przez autorkę artykułu. Celem badań było poznanie zadowolenia osób korzystających z carpoolingu, ich doświadczeń z tym związanych, motywów podejmowania takiej formy podróży oraz określenie grup społecznych najchętniej korzystających z carpoolingu.

Travelling together is more and more popular form of transport in Poland. There are a lot of benefits resulting from carpooling: for carpooling participants, road users and for the environment. Does carpooling have a chance to influence the demand decline in public transport? This article is devoted to the description of the idea of car-pooling, the analysis of benefits and disadvantages resulting from this form of travelling and contains online questionnaire research results made by author of the article. The purpose of research was to know the satisfaction of people using carpooling, their experiences related to it, the motives of making this form of travel and the identification of social groups most willing to use carpooling.

References

Carpooling, czyli wspólne dojazdy – sposób na ogromne oszczędności + recenzja BlaBlacar: https://zaradnyfinansowo.pl/ (dostęp: 27.11.2017 r.).
Dyr T., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2011, nr 10.
Dyr T., Konkurencyjna i zasobooszczędna mobilność w miastach, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2015, nr 1–2.
Dyr T., Ziółkowska K., Jaździk-Osmólska A., Kozłowska M., Economic safety aspects of the road traffic in Poland, “Central European Review of Economics & Finance” 2017, Vol. 21, No. 5.
Konopka M., Kozerska M., Współczesne strategie zrównoważonego transportu miejskiego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 6.
Kraków wprowadza bus pas dla aut z pasażerami, „Gazeta Krakowska” 2016: http://www.infobus.pl/ (dostęp: 27.11.2017 r.).
Kwardys B., Carpooling – bo w grupie raźniej: http://www.treco.pl/ (dostęp: 27.11.2017 r.).
Published
2018-02-20
Section
Rynek i Marketing/Market and Marketing