Koszty kongestii w Unii Europejskiej

Congestion costs in the European Union

  • Tadeusz Dyr
  • Małgorzata Kozłowska
Keywords: congestion, travel time, sustainable development

Abstract

Kongestia staje się w ostatnich latach coraz istotniejszym problemem ekonomicznym. Straty czasu podróży i dostawy towarów ograniczają możliwości rozwojowe miast i regionów. W niniejszym artykule, na tle rozważań teoretycznych, przedstawiono wyniki badań dotyczących kosztów kongestii w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 In March 2017, the European Commission has published a study report on urban mobility in terms of urban accessibility. Within these studies, the costs of congestion in each Member States of the European Union have been estimated. In this article, against the background of theoretical considerations, the most important results and conclusions of the study are presented.

References

A sustainable future for transport, European Communities, 2009.
Biała Księga Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, COM (2011) 144.
Bieniok H., Zarządzanie czasem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1999.
Ciesielski M., Koszty kongestii transportowej w miastach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1986.
Dale S., Frost M., Ison S., Quddus M., Warren P., Evaluating the impact of a workplace parking levy on local traffic congestion: The case of Nottingham UK, „Transport Policy” 2017, Vol. 59.
Dyr T., Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2009.
Dyr T., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2013, nr 11.
Goodwin P., The economic costs of road traffic congestion, A Discussion Paper published by the Rail Freight Group: http://discovery.ucl.ac.uk/1259/1/2004_25.pdf (dostęp: 09.06.2017 r.).
HEATCO: Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project Assessment: Deliverable 5, 2006.
Study on Urban Mobility – Assessing and improving the accessibility of urban areas, Annexe 2: Task 2 Report – Estimation of European Urban Road Congestion Costs, European Union, 2017.
Tarski I., Czynnik czasu w procesie transportowym, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1976.
Wesołowski J., Miasto w ruchu. Przewodnik po dobrych praktykach w organizowaniu transportu miejskiego, Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź 2008.
Published
2018-02-20
Section
Rynek i Marketing/Market and Marketing