Menorka wyspa przyszłości – unikalny projekt w dziedzinie elektomobilności

Menorca is the island of the future-unical project in the field of electromobility

  • Jaromir Mysłowski
Keywords: vehicle power sources, electromobility, buses

Abstract

The article discusses the unique project on global scale and supported by UNESCO to carry out a total change of vehicle power sources, i.e. 100% electro-mobility. The place of implementation of the project is Menorca, an outcrop in the Balearic archipelago. He predicts that in a few years any means of transport: motorcycles, passenger cars, buses, ships, hydrofoils will have electric engines and energy will be provided by a local power plant. Many NGOs and companies have high hopes for successful implementation, treating this bold challenge as a test of technical and organizational capabilities.

 

W artykule omówiony został unikalny na skale światową i popierany przez UNESCO  projekt przeprowadzenia całkowitej zmiany źródeł zasilania pojazdów czyli 100 % elektromobilności. Miejscem realizacji projektu jest Menorka -wyspa w archipelagu Balearów. Przewiduje on ,że za kilka lat wszelkie środki transportu: motocykle, samochody osobowe, autobusy ,statki ,wodoloty będą miały silniki elektryczne a energii dostarczy miejscowa elektrownia. Wiele organizacji pozarzadowych i firm wiąże wielkie nadzieje z pomyślna realizacja traktując to śmiałe wyzwanie jako sprawdzian możliwości technicznych i organizacyjnych.

References

Mysłowski J., E-autobusy w Szczecińskim Obszarze Metropoli-tanym nowy kierunek rozwoju komunikacji miejskiej, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2017, nr 6.

Mysłowski J., E-autobusy pracujące w systemie depot charging lub opportunity charging -świadomy wybór, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2017, nr 6.

Rządowy Plan Rozwoju Elektromobilności, Dziennik.pl, 2017

www.alamy .com ,2018

Volvobuses.com / oportunity charging ,2017

Heliox.com , 2017

https://www.artiemhotels ,2018

mechtraveller.com, 2018

Published
2018-09-25
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology