Badania wysokowydajnego skrawania żeliwa sferoidalnego GGG60 na potrzeby branży motoryzacyjnej

High-performance cutting of GGG60 IRON in the automotive industry

  • Daniel Grochała Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Piotr Stieler AE GROUP Polska
  • Sara Dudzińska Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Emilia Bachtiak-Radka Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Keywords: żeliwo sferoidalne, GGG60, zużycie narzędzia, chropowatość powierzchni, wysokowydajne skrawanie, ductile iron, tool wear, surface roughness, high-performance cutting

Abstract

Despite the widespread desire to produce lighter, cheaper and more durable components from light metal alloys and titanium, cast iron is still a material widely used in the mechanical industry as well as in the automotive industry. The parts used in the engine's instrumentation are mainly produced from it. However, the mass nature of production in the automotive industry affects the need to ensure high volume efficiency of the cutting process. In the world science literature there are many items regarding the selection of technological machining parameters for high-performance machining, steel, light metal alloys and titanium. In the case of cast irons, such works constitute a fraction of a percentage of the currently published works. Therefore, on the basis of the demand to meet the industry's needs and the cognitive intentions of the research team, the subject of experimental research was carried out and the results of which were described in the following article. The aim of the research was to determine the possibility of using one tool for roughing and finishing machining, taking into account only the possibility of changing the technological parameters of processing two treatments integrated in one operation.

Pomimo powszechnego dążenia do produkowania coraz lżejszych, tańszych i wytrzymalszych komponentów ze stopów metali lekkich oraz tytanu, to żeliwo jest nadal materiałem dość powszechnie wykorzystywanym w branży mechanicznej, jak również w przemyśle motoryzacyjnym. Produkowane z niego są głownie korpusy elementów układu przeniesienia napędu jak również części wykorzystywane w oprzyrządowaniu silnika. Masowy charakter produkcji w branży motoryzacyjnej wpływa natomiast na konieczność zapewnienia dużej wydajności objętościowej procesu skrawania. W literaturze światowej jest wiele pozycji dotyczących doboru technologicznych para-metrów obróbki przy wysokowydajnym skrawaniu, stali, stopów metali lekkich oraz tytanu. Natomiast w przypadku żeliw takie prace stanowią ułamek procenta publikowanych obecnie prac. Stąd w oparciu o zapotrzebowanie zaspokojenia potrzeb przemysłu oraz chęci poznawczych zespołu badawczego, podjęto się tematyki badań doświadczalnych, których wyniki zostały opisane w poniższym artykule. Celem realizowanych badań było określenie możliwości wykorzystania jednego narzędzia do obróbki zgrubnej i wykończeniowej uwzględniając jedynie możliwości zmiany technologicznych parametrów obróbki dwóch zabiegów zintegrowanych w jednej operacji.

Published
2018-09-25
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests