Starzenie i korozja elementów niemetalowych występujące w czasie eksploatacji i przechowywania sprzętu wojskowego

Ageing and corrosion of non-metal elements occurring during the exploitation and storage of army equipment

  • Dariusz Woźniak Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego w Warszawie
  • Jacek Kubicki Rejonowe Warsztaty Techniczne w Bydgoszczy
  • Marcin Kułakowski Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny
  • Łukasz Iwaniec Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny
Keywords: elementy niemetalowe w samochodach, techniczne środki materiałowe, korozja, starzenie, konserwacja, non-metal elements in cars, technical material means, corrosion, ageing, maintenance

Abstract

This article presents the chosen aspects related to the ageing and corrosion of non-mental elements being a part of the construction of army equipment, as well as the spare parts and technical material means stored in the armed forces warehouse resources. The basic practical aspects and potential preventative measures handled by the user have been presented. The article is supplemented by photographs and figures related to the topic.

W artykule zaprezentowano wybrane aspekty związane ze starzeniem i korozją  elementów niemetalowych  wchodzących konstrukcyjnie w sprzęt wojskowy, a także części zamiennych i technicznych środków materiałowych przechowywanych w zasobach magazynowych sił zbrojnych. Przedstawiono podstawowe aspekty praktyczne i potencjalne działania zapobiegawcze realizowane przez użytkownika. Uzupełnieniem artykułu są zdjęcia i  rysunki związane z tematem.

Published
2018-09-26
Section
Technika/Technology