Samochody osobowe zasilane gazem generatorowym – wybrane aspekty techniczno – eksploatacyjne

Producer-gas powered passenger cars - chosen technical and exploitation aspects

  • Leon Kukiełka Politechnika Koszalińska
  • Dariusz Woźniak Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego w Warszawie
  • Zbigniew Ciekot Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej Sulejówek
  • Łukasz Iwaniec Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny
Keywords: gaz gazogeneratorowy, gazogeneratory, układy konstrukcyjne pojazdów, zastosowania cywilne, zastosowania wojskowe, rozwój motoryzacji, producer gas, gas generators, vehicle construction units, civil applications, military applications, development of automotive industry

Abstract

This article presents chosen types of passenger cars exploited by the civil sector, as well as by the war sector, during World War II. The basic criterion applied in the article was the usage of producer gas as fuel for driving this type of vehicles. These were produced in various countries and the need for this type of constructions and production was forced, inter alia, by the fuel crisis, as well as by the lack of fuel, liquid fuels, which were used for the needs of the war. The article includes figures and diagrams which graphically illustrate the presented topic

W artykule przedstawiono niektóre rodzaje samochodów  osobowych eksploatowanych przez sektor cywilny, jak też przez sektor wojenny podczas II wojny światowej. Zasadniczym kryterium przyjętym w artykule było wykorzystanie gazu generatorowego jako paliwa do napędu tego typu pojazdów. Były one produkowane w różnych krajach, potrzebę tego typu konstrukcji i produkcji wymusił m.in. kryzys paliwowy, także  brak benzyny, paliw płynnych które zużywano na potrzeby wojny.  W skład artykułu wchodzą ryciny, schematy, które ilustrują graficznie przedstawione zagadnienie.

Published
2018-09-26
Section
Technika/Technology