Rozwiązania konstrukcyjne aktywnych zawieszeń stosowanych w pojazdach

Constructional solutions for active suspensions used in vehicles

  • Marek Jaśkiewicz
  • Dariusz Więckowski Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Abstract

The article discusses issues related to structural solutions of active suspensions of road wheels used in vehicles. There is presented the general idea of using active suspensions. Discussed issues are based on the examples of design solutions for various types of active suspensions. It underlines the relevant characteristics of specific solutions. Attention was drawn to a compromise between the requirements of comfort, safety and driving.

W artykule omówiono zagadnienia związane z konstrukcyjnymi rozwiązaniami aktywnych zawieszeń kół jezdnych stosowanych w pojazdach. Przedstawiono ogólna ideę stosowania aktywnych zawieszeń. Problematykę omówiono w oparciu o przykłady stoswanych rozwiązań konstrukcyjnych różnych rodzajów aktywnych zawieszeń. Podkreślono istotne charak-terystyczne cechy tych rozwiązań. Zwrócono uwagę na kompromis pomiędzy wymaganiami komfortu, a bezpieczeństwem jazdy.

Published
2018-09-26
Section
Technika/Technology