Wyznaczenie optymalnego miejsca magazynu towarów szybko psujących się w transporcie międzynarodowym

Determination of the optimal storage location for perishable goods in international transport

  • Wiesław Szada-Borzyszkowski Politechnika Koszalińska, Zamiejscowy Wydział Przemysłu Drzewnego
  • Monika Szada-Borzyszkowska Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny

Abstract

The article presents methods and main factors influencing the selection of the optimal location of storage space. A solution was suggested to improve the cyclically implemented route of a vehicle transporting perishable goods over long distances. The location of the warehouse, from which the goods will be delivered directly to the recipients, was proposed and designated.

W artykule przedstawiono sposoby oraz główne czynniki wpływające na wybór lokalizacji optymalnego miejsca magazynu. Przedstawiono propozycję usprawnienia cyklicznie realizowanej trasy przejazdu pojazdu przewożącego na znacznych odległościach towar szybko psujący się. Wyznaczono i zaproponowano lokalizację magazynu, z którego towar dostarczany będzie bezpośrednio do odbiorców.

Published
2018-09-25
Section
Logistyka/Logistics