Pływające autobusy

Swimming buses

  • Agnieszka Zdanowicz Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny
Keywords: water bus, land bus, amphibious bus

Abstract

 The article presents innovative concepts of the construction of ,,swimming buses” as a means of transport, both on land and on water. Amphibian is a dual-use vehicle. It can be used for various applications in the military area, rescue operations, as well as tourism. The article focuses on the description of the concept of an ,,swimming buses” in various countries. The success of each concept is largely based on research and development, although amphibious buses are already known, and vehicles of this type still have a long way to go through innovative development.

W artykule przedstawiono innowacyjne koncepcje konstrukcji autobusów amfibia jako  środka transportu, zarówno na lądzie, jak i na wodzie. Amfibia to  pojazd o podwójnym zastosowaniu. Możne posłużyć do różnych zastosowań w dziedzinie militarnej, operacjach ratowniczych, jak i turystyce. Artykuł koncentruje się na opisie koncepcji  ,,pływających autobusów” w rożnych krajach. Sukces każdej koncepcji w dużej mierze opiera się na badaniach i rozwoju, chociaż są już znane autobusy amfibie, pojazdy tego typu mają  jeszcze przed sobą długą drogę innowacyjnego rozwoju.

Published
2018-09-25
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests