Niekonwencjonalne badania skuteczności hamowania w stacji kontroli pojazdów

Unconventional tests of braking performance in a vehicle control station

  • Stanisław Taryma Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny
  • Marcin Witkiewicz Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny
  • Mirosław Owczarz Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny

Abstract

The article presents unconventional tests of the braking performance of a car at a diagnostic station. Based on the conducted tests, the effect of the car's weight on braking efficiency was determined. An analysis of the comparison of the measured braking rate and the actual braking rate for a different load on the vehicle used for the tests was made.

W artykule przedstawiono niekonwencjonalne badania skuteczności hamowania samochodu na stanowisku diagnostyczny. Na podstawie przeprowadzonych badań określono wpływ ciężaru samochodu na skuteczność hamowania.    Dokonano analizy porównania zmierzonego wskaźnika skuteczności hamowania i rzeczywistego wskaźnika skuteczności hamowania dla różnego obciążenia samochodu użytego do badań.

Published
2018-09-25
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests