Samochód sportowy duomoto napędzany dwoma silnikami spalinowymi

Duomoto sport car with two-strolled transmission systems

  • Stanisław Taryma Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny
  • Grzegorz Ronowski Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny
  • Krzysztof Brzozowski Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny
  • Łukasz Lichota Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny
  • Paweł Miodoński Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny
  • Marcin Miotk Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny

Abstract

The sports car, powered by two engines, designed and built by a team of four graduates of the Faculty of Mechanical Engineering at the Gdańsk University of Technology is prezented. One (engine) of them was placed at the front of the vehicle. It transmits the torque to the wheels of the front axle through a combined system. The second engine, located at the rear of the vehicle, in the same way transmits the drive torque to the wheels of the rear axle. The car named Duomoto was built on the basis of two Volkswagen Golf GT. It was subjected to road tests. The test results and conclusions are included in this article.

Przedstawiono zaprojektowany i zbudowany przez zespół czterech dyplomantów  Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej samochód sportowy napędzany dwoma silnikami. Jeden z nich umieszczono z przodu pojazdu. Przekazuje on moment obrotowy na koła osi przedniej poprzez zespolony układ napędowy. Drugi silnik, usytuowany z tyłu pojazdu, w identyczny sposób przekazuje moment napędowy na koła osi tylnej. Samochód nazwany Duomoto powstał na bazie dwóch Volkswagenów Golfów GT. Poddano go badaniom drogowym. Wyniki badań oraz wnioski zamieszczono w niniejszym artykule.

 

Published
2018-09-25
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests