Ocena wybranych symulatorów obwodów elektrycznych

Evaluation of selected electric circuit simulators

  • Tomasz Stoeck Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Łukasz Mozga Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Keywords: electrical circuits, internet simulators, application range, obwody elektryczne, symulatory internetowe, zakres zastosowań

Abstract

This article describes the characteristics of circuit simulators that are available from any web browser and therefore do not require installation on the local computer's hard disk. They highlighted their principle of operation, library resources and practical use. The analysis was performed for the timer circuit.

W artykule przedstawiono charakterystykę symulatorów obwodów elektrycznych, które są dostępne z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej, a tym samym nie wymagają instalacji na dysku twardym komputera lokalnego. Zwrócono uwagę na ich zasadę działania, zasób dostępnych bibliotek i możliwości praktycznego wykorzystania. Analizę przeprowadzono na przykładzie uproszczonego układu wyłącznika czasowego.

Published
2018-09-25
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests