Dysfunkcje sieci transportowej pomiędzy lewo- i prawobrzeżnym centrum Szczecina

Dysfunction of the transport network between the left and right-bank center of Szczecin

  • Tomasz Stoeck Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Łukasz Mozga Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Keywords: miejski system transportowy, gęstość zatorów komunikacyjnych, dysfunkcje sieci drogowo-ulicznej, urban transport system, density of congestion, dysfunction of the road network

Abstract

The article presents problems of the transport network connecting Prawobrzeże with the left bank of Szczecin. The analysis were based on accepted evaluation criteria, own score and results of direct measurements. They were conducted in standard situations (without delay) and crisis occurring congestion at the main traffic arteries of the city. The calculation of congestion density is used.

W artykule przedstawiono problemy sieci transportowej łączącej Prawobrzeże z lewobrzeżnym centrum Szczecina. Analizę oparto o przyjęte kryteria oceny, własną punktację oraz wyniki pomiarów bezpośrednich. Były one prowadzone w sytuacjach standardowych (bez opóźnień) i kryzysowych, występujących przy blokadach głównych arterii komunikacyjnych miasta. W obliczeniach wykorzystano pojęcie gęstości zatorów komunikacyjnych.

Published
2018-09-25
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests