Analiza numeryczna wybranych elementów energochłonnych nadwozia pojazdu

Numerical analysis of the energy-intesive components of the vehicle body

  • Dominik Gałdyński Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych
  • Damian Sobków Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Zakład Spawalnictwa

Abstract

The subject of the publication concerns the numerical analysis of the strength parameters of models of thin-walled energy-intensive structures, which include crushed the front struts of vehicle. The impact of the welding process the partial front struts. The results of the analysis of the models of unrepaired and repaired structures, taking into account changes of strength properties in the SWC and weld areas, will be compared in order to estimate the loss of primary strength properties.

Tematyka publikacji dotyczy analizy numerycznej oceny parametrów wytrzymałościowych modeli cienkościennych struktur energochłonnych, do jakich należą podłużnice przednie pojazdu, poddane zgniataniu. Zostanie zamodelowany wpływ procesu spawania na modelu struktury energochłonnej, jaki zachodzi podczas naprawy powypadkowej, przy wymianie częściowej podłużnicy przedniej. Wyniki analizy numerycznej parametrów energochłonności modeli struktur nienaprawianych i naprawianych z uwzględnieniem zmian właściwości wytrzymałościowych w obszarach pasm SWC i spoiny, zostaną ze sobą porównane w celi oszacowania ubytku pierwotnych właściwości wytrzymałościowych.

Published
2018-09-25
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests