Wpływ procesów technologicznych, napraw powypadkowych, struktur energochłonnych nadwozia na ich parametry wytrzymałościowe

Influence of technological processes of post-accident repairs of energy-intensive of the body their strength parameters

  • Dominik Gałdyński Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych
  • Konrad Kwiatkowski Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Abstract

The article discusses the influence of technological processes which is used in the case of partial replacement of energy-absorbing structures of the vehicle body to which the front longitudinal member of the vehicle belongs. The results of research on the strength of this type of structure including the welding processes and compared with the model have been presented.

W artykule omówiony zostanie wpływ procesów technologicznych jaki jest stosowany, w przypadku wymiany częściowej struktur energochłonnych nadwozia pojazdu do jakich należy podłużnica przednia pojazdu. Przedstawione zostaną wyniki badań nad wytrzymałością tego typu struktury z uwzględnieniem procesów spawania.

Published
2018-09-25
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests