Aparat matematyczny do wyznaczania granicznej nośności profilu energochłonnego klasy 4

Mathematical model for determining the limit load capacity of an energy-intensive profile of class 4

  • Dominik Gałdyński Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych

Abstract

The article discusses the process of stress and strain changes for an energy-intensive profile with a square cross-section as a result of axial compression, expressed using a mathematical apparatus that allows determination of the load-bearing capacity of such a profile, the use of which in the form of stringers is found in modern automotive body constructions . Elements, such as the so-called a zone of controlled crumpling, taking over part of the impact energy, at the same time being responsible for the progressive nature of the deformation of this area.

W artykule omówiony zostanie proces zmian naprężeń i odkształceń dla profilu energochłonnego kl. 4 o przekroju kwadratowym w wyniku ściskania osiowego, wyrażony za pomocą aparatu matematycznego, pozwalającego na określenie nośności granicznej takiego profilu, którego zastosowanie w postaci podłużnic, spotykamy we współczesnych konstrukcjach nadwozi samochodowych. Elementy, takie tworzą tzw. strefę kontrolowanego zgniotu, przejmując część energii uderzenia, jednocześnie odpowiadając za progresywny charakter deformacji tego obszaru.

Published
2018-09-25
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests