Badania naprężeń w warstwie wierzchniej części kształtowanych w sposób hybrydowy

Research on stresses in the top layer of parts shaped in a hybrid technology

  • Daniel Grochała Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Sara Dudzińska Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Emilia Bachtiak-Radka Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Keywords: surface layer, residual stress, hybrid manufacturing, diffraction methods, warstwa wierzchnia, naprężenia własne, hybrydowe technologie, metody dyfrakcji

Abstract

In this paper was presented the aspect of stress in the top layer part shaped in a hybrid technology, where the elements are first milled and then burnished. Stresses in the surface layer play a very important role because they are responsible, among others, for the development of cracks, corrosion and cavitation. Characterization and stress research in the surface layer allow prediction of parts behavior exploitation. During the research was confirmed the being of positive, compressive stresses in the surface layer. For the different diameters of the burnishing balls there were significant differences in stress values due to the variable pressure value at the same value of the burnishing force Fn.

W artykule omówiony został aspekt naprężęń w warstwie wierzchniej części kształtowanych w sposób hybrydowy, gdzie elementy są najpierw frezowane, a następnie nagniatane. Naprężenia w warstwie wierzchniej odgrywają bardzo ważną rolę, ponieważ są  odpowiedzialne m.in. za rozwój pęknięć, korozję i kawitację. Charakteryzacja i badania naprężeń w warstwie wierzchniej  umożliwiają predykcję zachowań części podczas eksploatacji. Podczas prowadzonych badań potwierdzono wprowadzenie korzystnych, ściskających naprężeń w warstwie wierzchniej. Dla różnych średnic kulek nagniatających odnotowano istotne różnice wartości naprężeń wywołane zmienną wartością nacisków przy tej samej wartości siły nagniatania Fn.

Published
2018-09-25
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests