Zastosowanie systemów CAD do konstrukcji mobilnego wózka pod montażownicę opon

Application of CAD systems for designing mobile construc-tion of a tire mounting trolley

  • Grzegorz Chomka Politechnika Koszalińska, Wydział Przemysłu Drzewnego
  • Jerzy Chudy Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny
  • Jacek Meler Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny

Abstract

The article presents the concept of constructing a mobile trolley designed for transporting a tire changer. Its main feature is easy assembly and disassembly. So that, it is possible to store the dismantled device when it is not in use. In this way, it occupies very little space in the workshop. The use of CAD systems has enabled the development of geometry of spatial models and carrying out the necessary strength analyzes of the developed structure.

W artykule przedstawiono koncepcję konstrukcji mobilnego wózka przeznaczonego do transportu montażownicy opon. Jego główną cechą jest łatwy montaż i demontaż. Dzięki temu istnieje możliwość przechowywania rozmontowanego urządzenia w momencie gdy nie jest ono używane. W ten sposób zajmuje ono bardzo mało miejsca w warsztacie. Zastosowanie systemów CAD umożliwiło opracowanie geometrii modeli przestrzennych i przeprowadzenie niezbędnych analiz wytrzymałościowych opracowanej konstrukcji.

Published
2018-09-25
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests