Badania symulacyjne wytrzymałości ramy rowerowej z kształtowników i uniwersalnych łączników

Simulation tests for strength of the bicycle frame with profiles and universal connectors

  • Grzegorz Chomka Politechnika Koszalińska, Wydział Przemysłu Drzewnego
  • Jerzy Chudy Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny
  • Michał Kondaszewski Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny

Abstract

The article presents the concept of constructing a bicycle frame made of profiles and universal connectors, so that the user can build a frame adapted to his height. The geometry of spatial models was developed and the durability of the proposed solutions was analyzed.

W artykule przedstawiono koncepcję konstrukcji ramy rowerowej wykonanej z kształtowników i uniwersalnych łączników, dzięki którym użytkownik może zbudować sobie ramę dostosowaną do swojego wzrostu. Opracowano geometrię modeli przestrzennych i przeanalizowano wytrzymałość zaproponowanych rozwiązań.

Published
2018-09-25
Section
Efektywność transportu/Transport efficiency