Algorytmizacja modelu dla procesu turbo chłodzenia powietrza doładowującego na przykładzie turbodoładowanego silnika o zapłonie samoczynnym

Model algorithmization for turbo cooling air processing on the example of a turbocharged engine with self-ignition engine

  • Piotr Burak Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych

Abstract

The article discusses the simplified mathematical model of the turbo cooling system and the algorithm based on the iterative calculation mechanism. The basic mathematical relations concerning the work of the turbocharger describing the essence of the processes occurring in turbocharging and the possibility of applying these connections in the research model including the phenomenon of turbo cooling were presented.

W artykule omówiony został uproszczony model matematyczny układu turbo chłodzenia oraz algorytm opierający się na iteracyjnym mechanizmie obliczeń. Przedstawione zostały podstawowe zależności matematyczne dotyczące pracy turbosprężarki charakteryzujące istotę procesów zachodzących w turbodoładowaniu oraz możliwość zastosowania tych powiązań w modelu badawczym z uwzględnieniem zjawiska turbo chłodzenia.   

Published
2018-09-25
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests