Optymalizacja trasy przejazdu samochodu z hydraulicznym dźwigiem samochodowym podczas załadunku drewna

Optimization of the route of a truck with a hydraulic crane during loading of wood

  • Wiesław Szada-Borzyszkowski Politechnika Koszalińska, Zamiejscowy Wydział Przemysłu Drzewnego
  • Monika Szada-Borzyszkowska Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny

Abstract

The article presents a plan to improve the course of routes of a truck with hydraulic crane. The process of loading and transporting wood is covered. The routes of truck with a hydraulic crane that perform loading in various areas of the company are presented.

W artykule przedstawiono projekt usprawnienia przebiegu tras przejazdu samochodów z hydraulicznym dźwigiem samochodowym. Omówiono proces załadunku i transportu drewna. Zaprezentowano trasy przejazdu samochodów z hydraulicznym dźwigiem samochodowym realizujących załadunek w różnych obszarach firmy.

Published
2018-09-25
Section
Efektywność transportu/Transport efficiency