Pojazdy do transportu drewna wielkowymiarowego

Road means of transport timber logs

  • Aleksandra Pachuta Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Automatyki Mechaniki i Konstrukcji
  • Jerzy Chojnacki Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Automatyki Mechaniki i Konstrukcji

Abstract

The article discusses the basic conditions for transporting long-wood timber and equipping sets for transporting timber logs. An overview of the structural solutions of trailers and stanchions used by major manufacturers on the European market is presented. The main directions of development of road timber transport is to reduce the own weight of means of transport through the use of lighter construction materials and increase the possibility of carrying various types of cargo by adjusting the trailer elements.

W artykule omówiono podstawowe warunki transportu drewna wielkowymiarowego oraz wyposażenie zestawów do przewozu kłód drewnianych. Przedstawiono przegląd rozwiązań konstrukcyjnych naczep i przyczep kłonicowych stosowanych przez wiodących producentów na rynku europejskim. Głównymi kierunkami rozwoju drogowego przewozu drewna jest obniżenie ciężaru własnego środków transportu poprzez zastosowanie lżejszych materiałów konstrukcyjnych oraz  zwiększenie możliwości spedycji różnego rodzaju ładunku poprzez regulację elementów nadwozia.

Published
2018-09-25
Section
Efektywność transportu/Transport efficiency