Analiza stanu żeglugi śródlądowej w Polsce

Analysis of the status of inland waterway transport in Poland

  • Agnieszka Deja Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
  • Aleksandra Kopeć Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Mechaniczny
  • Partyk Michałowski Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno–Ekonomiczny Transportu

Abstract

The article discusses the current use of inland waterway potential in Poland and also analyzes the opportunities for the development of this transport sector. The purpose of this article was to analyze the state of inland waterways in Poland, including the role of the port in Szczecin, in the context of the development of this mode of transport by 2020. In the first part of the paper was characterized shipments by inland transport and the general condition of the inland waterways in Poland. The second part is devoted to the assessment of the status of inland waterway transport in the Port of Szczecin. In addition are  presented  the most important information about the development of inland waterway transport in relation to the assumptions of improvement of navigability of the Odra River planned for 2016-2020.

Artykuł omawia bieżące wykorzystanie potencjału żeglugi śródlądowej w Polsce, a także analizuje możliwości rozwoju tego sektora transportu. Celem niniejszego artykułu była analiza stanu śródlądowych dróg wodnych w Polsce, w tym roli portu w Szczecinie w kontekście rozwoju tego rodzaju transportu do 2020. W pierwszej części pracy scharakteryzowano przesyłki transportem śródlądowym oraz stan ogólny śródlądowych dróg wodnych w Polsce. Druga część poświęcona jest ocenie stanu żeglugi śródlądowej w porcie w Szczecinie. Ponadto przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące rozwoju żeglugi śródlądowej w związku z założeniami poprawy żeglowności Odry planowanymi na lata 2016-2020.

Published
2018-09-25
Section
Efektywność transportu/Transport efficiency