Polimerowe kompozyty z utylizowanych elementów samochodowych

Polymer composites from disposed car elements

  • Zenon Tartakowski Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut Inżynierii Materiałowej
  • Maksymilian Burzyński Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut Inżynierii Materiałowej
  • Katarzyna Cimander Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut Inżynierii Materiałowej

Abstract

In the construction of modern motor vehicles, polymer composites are increasingly used. Most of them are materials based on thermoplastics reinforced with fillers of natural or artificial origin. A serious problem for the environment is the increasing number of used vehicles, which according to EU directives should be subjected to the process of utilization. Therefore, more and more polymer elements from these vehicles are subjected to a material recycling process. Obtained "new raw materials" after the process of their modification may be an interesting material for other products of the automotive industry. Research has been carried out on the recycling of recycled automotive components made of polypropylene or polypropylene composites, which have been modified with glass flour. The tests were carried out for composites containing 25% and 50% glass filler. The composites obtained have shown favorable processing and mechanical properties. These materials may apply to technical products

W konstrukcjach nowoczesnych pojazdów samochodowych coraz częściej stosowane są kompozyty polimerowe. W większości są to materiały na osnowie tworzyw termoplastycznych wzmacniane przy użyciu napełniaczy pochodzenia naturalnego lub sztucznego. Poważnym problemem dla środowiska jest wzrastająca ilość wyeksploatowanych pojazdów, które zgodnie z dyrektywami UE powinny być poddane procesowi utylizacji. Stąd też coraz więcej elementów polimerowych z tych pojazdów samochodowych poddawane jest procesowi recyklingu materiałowego. Uzyskane „nowe surowce” po procesie ich modyfikacji mogą stanowić interesujący materiał na inne wyroby przemysłu motoryzacyjnego. Przeprowadzono badania nad recyklingiem utylizowanych elementów samochodowych wytworzonych z polipropylenu lub kompozytów polipropylenowych, które modyfikowano mączką szklaną. Badania przeprowadzono dla kompozytów zawierających 25% i 50% napełniacza szklanego. Otrzymane kompozyty wykazały się korzystnymi właściwościami przetwórczymi i mechanicznymi. Materiały te mogą mieć zastosowanie na wyroby techniczne.  

Published
2018-09-25
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology