Wpływ wybranych parametrów drogowych na przeciążenia podczas zderzenia pojazdu ze stałą przeszkodą

Influence of selected road parameters on overloads during a vehicle collision with a fixed obstacle

  • Monika Szada-Borzyszkowska Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny
  • Wiesław Szada-Borzyszkowski Politechnika Koszalińska, Zamiejscowy Wydział Przemysłu Drzewnego

Abstract

The article presents general characteristics of road accidents. The influence of overload on the human body during impact was discussed. Authors created a mathematical model describing the impact of selected road parameters on overloads during a car collision with a fixed obstacle.

W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę wypadków drogowych. Omówiono wpływ przeciążenia na organizm człowieka podczas zderzenia. Stworzono model matematyczny opisujący wpływ wybranych parametrów drogowych na przeciążenia podczas zderzenia samochodu osobowego ze stałą przeszkodą.

Published
2018-09-25
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology