Symulacja ruchu pojazdu w trakcie testów wykonywanych w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy

Simulation of vehicle motion during tests performed in driving improvement centers

  • Lozia Zbigniew Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
Keywords: vehicle model, sliding plate, driving improvement

Abstract

One of the tasks of the driving technique improvement center (ODTJ) is learning the correct behavior of the driver after disturbing the movement of the vehicle before entering the so-called "sliding plate". This disorder is made using the "dynamic plate". "Sliding plate" and "dynamic plate" are mandatory equipment of ODTJ. The article presents the model of the vehicle and the ground with a separate, periodically moving, "dynamic plate" with high adhesion of the contact surface with the wheels of the car. Examples of simulation results showing the scale of motion disorder of the vehicle to which the trained driver has to react are presented. Due to the limited volume of the article, the author refers the reader to more comprehensive, more detailed own publications presenting various aspects of the application of the model presented in the work.

Jednym z zadań ośrodka doskonalenia techniki jazdy (ODTJ) jest nauka poprawnego zachowania się kierowcy po zaburzeniu ruchu pojazdu przed wjazdem na tzw. „płytę poślizgową”. Zaburzenia tego dokonuje się z wykorzystaniem „płyty dynamicznej”. „Płyta poślizgowa” i „płyta dynamiczna” stanowią obowiązkowe wyposażenie ODTJ. Artykuł przedstawia model pojazdu oraz podłoża z wydzieloną, okresowo ruchomą, „płyta dynamiczną” o wysokie przyczepności powierzchni kontaktu z kołami samochodu. Zaprezentowano przykładowe wyniki symulacji, obrazujące skalę zaburzenia ruchu pojazdu, na które musi zareagować szkolony kierowca. Ze względu na ograniczona objętość artykułu autor odsyła czytelnika do obszerniejszych, bardziej szczegółowych własnych publikacji przedstawiających różne aspekty zastosowań zaprezentowanego w pracy modelu.

References

Dugoff H., Fancher P.S., Segel L., An analysis of tire traction properties and their influence on vehicle dynamic performance. SAE Technical Paper 700377.

Fancher P.S. Jr., Bareket Z., Including roadway and tread factors in semi-empirical model of truck tyres. Supplement to Vehicle System Dynamics, Vol. 21 (1993), pp. 92–107.

Gutowski R., Mechanika analityczna. PWN. Warszawa 1971 r.

Hofman P., Wykorzystanie symulatora nauki jazdy w szkoleniach kierowców, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 20102, nr 6.

http://dx.doi.org/10.14669/AM.VOL72.ART.6

http://odtj.lublin.pl/osrodek.html (Dostęp 15.05.2015 r.).

http://www.autogaleria.pl/news/index.php?id=1000 (Dostęp: 10.02.2012 r.)

http://www.hytronics.at/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid= 52〈=en (Dostęp 15.05.2015 r.).

http://www.szc-zasada.pl/odtj-bednary/tor-szc (Dostęp 15.05.2015 r.).

http://www.unimetal.pl/pl/diagnostyka/oferta/andere-gerate/plyta-dynamiczna/

(Dostęp 09.05.2015 r.).

Kamiński E., Pokorski J., Teoria samochodu. Dynamika zawieszeń i układów napędowych pojazdów samochodowych. WKŁ. Warszawa 1983 r.

Lozia Z., Analiza ruchu samochodu dwuosiowego na tle modelowania jego dynamiki. Monografia. Prace Naukowe PW. Trans-port. Zeszyt 41. Warszawa 1998 r.

Lozia Z., Modele symulacyjne ruchu i dynamiki dwóch pojazdów uprzywilejowanych. Czasopismo Techniczne, zeszyt 8, rok 109. Mechanika, zeszyt 3-M/2012. Str. 19-34.

Lozia Z., Modelling and simulation of a disturbance to the motion of a motor vehicle entering a skid pad as used for tests at Driver Improvement Centres / Modelowanie i symulacja zakłócenia ruchu samochodu w trakcie wjazdu na płytę poślizgową stosowaną w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy. The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji. Vol. 69, No 3 (2015), pp. 87-103 (Eng)/str. 173-188 (Pl).

Lozia Z., Simulation testing of two ways of disturbing the motion of a motor vehicle entering a skid pad as used for tests at Driver Improvement Centres (Symulacyjna ocena dwóch sposobów zakłócania ruchu samochodu w trakcie wjazdu na płytę poślizgową stosowaną w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy). The Archives of automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji. 2016; 72(2): 111-125,

Lozia Z., Symulatory jazdy samochodem w szkoleniu kierowców, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2012, nr 5.

Lozia Z., Symulatory jazdy samochodem. WKŁ Warszawa 2008. ISBN: 978-83-206-1663-7.

Maryniak J., Dynamiczna teoria obiektów ruchomych. Politechnika Warszawska. Prace Naukowe. Mechanika. Nr 32. WPW. Warszawa 1976 r.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy. Dziennik Ustaw RP. Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 91.

Published
2018-09-25
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology