System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w radomskiej komunikacji miejskiej

Dynamic Passenger Information System in Radom Public Transport

  • Piotr Szymczak Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
  • Paweł Kozubek Politechnika Świętokrzyska
Keywords: dynamic passenger information, electronic boards, public transport

Abstract

Passengers, who travel by public transport, including urban transport, are in need of fast and reliable passenger information. Replacement of simple and scant passenger information based on rigid assumptions, transmitted mainly using tables and printed time-sheets, with modern, dynamic and adaptive, but also complicated systems, which use audio-visual devices has become a common trend. The article presents the characteristics of the Dynamic Passenger Information System in Radom public transport, commissioned for use in 2014. The main needs of introducing the DPIS are discussed followed by the analysis of the complexity and functionality of the system and the assessment of its validity.

Podróżujący komunikacją publiczną, w tym także miejską, potrzebują szybkiej i rzetelnej informacji pasażerskiej. Zastępowanie prostej i niepełne informacji pasażerskiej opartej na sztywnych założeniach, przekazywanej głównie za pomocą tablic i drukowanych rozkładów jazdy, nowoczesnymi, dynamicznymi, adaptacyjnymi, ale i zarazem skomplikowanymi, systemami wykorzystującymi urządzenia audiowizualne stało się powszechnym trendem. W artykule przedstawiono charakterystykę systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w radomskiej komunikacji miejskiej, oddanego do użytkowania w 2014 r. Omówiono główne potrzeby wprowadzenia SDIP oraz dokonano analizy złożoności i funkcjonalności systemu, a także oceniono jego zasadność.

 

 

 

References

Biała księga Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM (2011) 144.

Dyr T., Prawa pasażera w przewozach autobusami i autokarami, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2013, nr 5.

Dyr T., Rusak Z., Tablice informacyjne XSTD i system monitoringu wizyjnego firmy Pixel, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2014, nr 3.

Kędzior R., Bryniarska Z., Informacja pasażerska w publicznym transporcie zbiorowym, „Transport Miejski i Regionalny” 2015, nr 6.

MZDiK, Raport punktualności odjazdu autobusów linii nr 23 jadących w kierunku Wólka Klwatecka/Mroza, Radom, 12–13 lutego 2018 r.

Opracowanie wyników Public Transport Consulting, Badania głównych preferencji komunikacyjnych pasażerów radomskiej komunikacji miejskiej, 2017.

Rojowski R., Gancarz T., System dynamicznej informacji pasażerskiej, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2009, nr 4.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 261/2004.: Dz. Urz. WE L 55 z 28.2.2011, s. 1–12.

Suda J., Rozwój systemów informacji pasażerskiej w pojazdach transportu publicznego, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2013, nr 4.

Zweryfikowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do projektu pod nazwą Wdrożenie Karty Miejskiej i Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w Radomiu.

Published
2018-09-25
Section
Inteligentne Systemy Transportowe/Intelligent transport systems