Ewaluacja stanu bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w Polsce

The evaluation of safety state on road transport of dangerous goods

  • Rafał Kopczewski
  • Gabriel Nowacki
Keywords: safety, dangerous goods, road transport

Abstract

The article presents the threats problems on dangerous goods in road transport and alarming statistics data of mentioned issues. The proposition of the project of safety system for dangerous goods in road transport was stressed. It will permit to improve safety of people and environment and determine methods to limit incidental damages, carriers, receiver and emergency determine methods of cooperation at breakdown place.

W artykule przedstawiono ocenę problemów i zagrożeń związanych z przewozem towarów niebezpiecznych oraz niepokojące dane statystyczne tego rodzaju przewozu. Uwzględniając główne przyczyny i statystyki awarii oraz wypadków drogowych z udziałem towarów niebezpiecznych można stwierdzić, że jest to poważny problem w sieci transportowej. W artykule opisano główne zadania jakie trzeba zrealizować, począwszy od zwiększeniu ilości parkingów, skończywszy na systemie bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

References

1. Drewek W., Kryteria i zasady wyboru trasy przewozu materiałów niebezpiecznych według międzynarodowej konwencji przewozu drogowego towarów i ładunków niebezpiecznych, Logistyka 2012, nr 5.
2. Grzegorczyk K., Buchcar R, Towary niebezpieczne. Transport w praktyce. ADR 2011-2013. Wydawnictwo Buchcar. Wydanie 1, 2011.
3. Grzegorczyk K., Przewóz towarów niebezpiecznych. Kwartalnik Towary Niebezpieczne, 2011, nr 3.
4. https://www.express.co.uk/news/world/745695/Berlin-terror-attack-Lukasz-Urban-Polish-Germany-ISIS-Islamic-State, 20.12.2016.
5. Kaniewski P., System nawigacji satelitarnej GPS, „Elektronika Praktyczna" nr 2-11, WAT, Warszawa 2006.
6. Kukiełka J., Prognozowanie ruchu na drogach, Budownictwo i Architektura 2012, nr 10.
7. Mały rocznik statystyczny (2017) Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
8. Michalik J. S., Gajek A., Grzegorczyk K., Gredecki S., Piękniewski M., Słomka L., Janik P., Dziewulski D., Zając S., Przyczyny zagrożeń w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów w Polsce. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka nr 10/2009. CIOP, Warszawa 2009.
9. Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli, Wykonywanie zadań przez administrację publiczną w zakresie bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, styczeń 2012. (KKT-4101-01/2011 nr ewidencyjny 178/2011/P/11/061/KIN).
10. Narkiewicz J., GPS. Globalny System Pozycyjny, WKiŁ, Warszawa 2003.
11. Nowacki G., Kopczewski R., Projekt struktury funkcjonalnej przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2016, nr 10.
12. Nowacki G., Walendzik M., Zapewnienie usług informacyjnych o bezpiecznych i chronionych miejscach parkingowych dla samochodów ciężarowych, Logistyka 2014, nr 4.
13. Obolewicz A., Wypadki z udziałem przewozów towarów niebezpiecznych z udziałem DPPL, KG PSP 2008.
14. Pająk M., Madej M., Ozimina D., Milewski K, Transport drogowy towarów niebezpiecznych – prognoza na lata 2015-2020, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2016, nr 4.
15. Różycki M., Bezpieczny transport towarów niebezpiecznych. PPHU Moritz Marek Różycki, 2009.
16. Różycki M., Parkingi dla przewożących towary niebezpieczne – raport z całej Polski, TSL Manager, zeszyt kwiecień/czerwiec (2/2015).
17. Różyk J., Kradzieże w transporcie towarów, czyli gdzie i jak parkować – część II, TSL Biznes 2011, nr 2.
18. Szulc W., Monitorowanie, „Zabezpieczenia" 2006, nr 4.
19. Szulc W., Monitorowanie, „Zabezpieczenia" 2006, nr 5.
20. Szulc W., Systemy monitorowania w transporcie, Politechnika Warszawska, Wydz. Transportu, Warszawa 2005.
21. Tarski I., Ekonomika i organizacja transport międzynarodowego, PWE, Warszawa 1973.
22. Terroryzm a bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych [WYWIAD, ]https://bezpiecznywtlumie.pl/bezpieczenstwo-przewozu-towarow-niebezpiecznych/, [dostęp 18.08.2017r.].
23. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2002 r., nr 194, poz. 1629, ze zm.).
24. Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych. Dz. U. z 2011, nr 227, poz. 1367.
Published
2018-09-25
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology