Wzrost liczby ataków terrorystycznych z wykorzystaniem samochodów

The growth of terrorist attacks with using vehicles

  • Gabriel Nowacki
  • Krzysztof Olejnik Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
  • Bartosz Zakrzewski Instytut Transportu Samochodowego
Keywords: terrorist attacks, terrorist attacks with the use of vehicles

Abstract

Paper discussed the terrorist threats, including in particular attacks using vehicles. An analysis of terrorist attacks in the field of terrorist strategy and tactics was made, taking into account statistical data from 2016. Data on the number of terrorist attacks, victims and wounded people in the world and in the European Union over the past years were presented, presenting the ranking of the Institute of Economics and Peace. In addition, terrorist attacks with the use of vehicles in the world and the European Union member states were discussed.

W artykule omówione zostały zagrożenia terrorystyczne, w tym szczególnie ataki z wykorzystaniem samochodów. Dokonano analizy ataków terrorystycznych w zakresie strategii i taktyki terrorystów, uwzględniając dane statystyczne z 2016 roku. Przedstawiono dane dotyczące liczby ataków terrorystycznych, ofiar i osób rannych na świecie oraz w Unii Europejskiej na przestrzeni ostatnich lat, przedstawiając ranking Instytutu Ekonomii i Pokoju. Ponadto omówiono ataki terrorystyczne z wykorzystaniem samochodów na świecie oraz państwach UE.

References

1. Berlin lorry attack: What we know. 24 December 2016, https://www.bbc.com/news/world-europe-38377428.
2. Bielecka J., Nowacki G., Służby specjalne w zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych w Polsce i na świecie, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2017, nr 9.
3. Global Terrorism Database, http://www.start.umd.edu/gtd/. University of Maryland, June 2017.
4. Global Terrorism Index, Measuring and understanding the impact of terrorism, Institute for Economics and Peace, November 2017.
5. Hoffman B., Oblicza terroryzmu, wyd. Bertelsmann Media, Warszawa 2001, s. 175.
6. http://edition.cnn.com/2015/01/21/europe/2015-paris-terror-attacks-fast-facts, 21.01.2015;
7. http://edition.cnn.com/2015/12/08/europe/2015-paris-terror-attacks-fast-facts, 08.12.2015.
8. https://archive.org/details/StockholmAttack2017Ids, 3 February 2018.
9. https://edition.cnn.com/2017/10/31/us/new-york-shots-fired/index.html.
10. https://www.bbc.com/news/uk-40150689, 28 June 2017.
11. https://www.telegraph.co.uk/news/2017/08/17/everything-know-barcelona-terror-attack/, 18 August 2017.
12. Mullin G., Bastille day slaughter. When was the 2016 Nice terror attack, how many people were killed or injured and who was Mohamed Lahouaiej-Bouhlel? 14 July 2017, https://www.thesun.co.uk/news/3960461/2016-nice-terror-attack-bastille-day-victims-mohamed-lahouaiej-bouhlel/.
13. Nowacki G, Wybrane problemy dotyczące infrastruktury transportowej oraz potencjalnych zagrożeń terrorystycznych. ITS, Transport Samochodowy, 2/2012, s. 44-60.
14. Nowacki G., Protecting transport sector against terrorist attacks, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2013, nr 3.
15. Perfekcyjna broń kosząca. Ataki terrorystyczne z wykorzystaniem ciężkich pojazdów były do przewidzenia. https://www.pch24.pl/perfekcyjna-bron-koszaca--ataki-terrorystyczne-z-wykorzystaniem-ciezkich-pojazdow-byly-do-przewidzenia-,44667,i.html, 15.07.2016.
16. Piekarski M., Strategia i taktyka terrorystów. 15.02.2008, http://www.konflikty.pl/artykul-czasynajnowsze-546.html.
17. Statistical information on terrorism in 2016. National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism, https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2016/272241.htm, July 2017.
18. Stawecki R., Miasta mogą chronić pieszych przed atakami terrorystycznymi, 29 sierpnia, 2017 roku, http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/czy-miasta-moga-chronic-pieszych-przed-atakami-terrorystycznymi-56152.html.
19. Westminster Terror Attack, 7 April 2017, https://www.bbc.com/news/uk-39365569.
Published
2018-09-25
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology