Opracowanie testów symulatorowych w scenariuszach systemu ACC na stanowisku symulatora pojazdu osobowego

Development of simulation tests in ACC system scenarios for a car simulator station

  • Mateusz Papis
  • Dominik Jastrzębski Politechnika Warszawska
  • Antoni Kopyt Politechnika Warszawska
  • Tomasz Dziewoński Politechnika Warszawska
  • Marek Matyjewski Politechnika Warszawska

Abstract

This paper presents development of simulation tests for a driving simulation station in ACC (Adaptive Cruise Control) system scenarios. Experiment assumptions, simulation tests procedures, selection of the tested group, analyzed parameters and the results of the preliminary tests were discussed. The comparison between ride parameters of volunteers and a car equipped with ACC system and validation of previously created fuzzy-driver model are main aims of the study. The experiment, composed with two exercises (outside urban and mixed scenarios) will be performed on previously identified tested group of volunteers. Ride parameters, such as velocity, distance to a leading car, time gap, will be assessed according to a prepared procedure.

Niniejszy artykuł dotyczy opracowania testów dla symulatora pojazdu osobowego w scenariuszach systemu Adaptive Cruise Control („ACC”), czyli tempomatu adaptacyjnego. Omówiono przede wszystkim założenia eksperymentu, przebieg badania, dobór grupy badanej, planowane analizy oraz wyniki wstępnych przejazdów testowych. Celami badania są przede wszystkim porównanie przejazdów ochotników i przejazdu z aktywnym układem ACC (zaproponowanym w ramach projektu aDrive) oraz weryfikacja modelu wirtualnego kierowcy (fuzzy driver). Badanie polegające na wykonaniu dwóch zadań (scenariusz pozamiejski i mieszany) będzie przeprowadzone na zidentyfikowanej wcześniej grupie. Ocena będzie polegać na obiektywnej analizie parametrów jazdy kierowcy w wyznaczonych zadaniach zgodnie z wcześniej ustalonymi kryteriami (np. prędkość, odległość od pojazdu, odstęp czasowy Time Gap).

References

1. Higashimata A., Adachi K., Hashizume T., Tange S.: Design of a headway distance control system for ACC, “JSAE Review”, 22 (1)/2001, 15 -22
2. Norma ISO 15622:2002 dla ACC
3. Norma ISO 15622:2010 dla ACC
4. Norma ISO 22178:2009 dla LSF
5. Norma ISO 22179:2009 dla SFRA
6. Jastrzębski D., Mirosław M., Golon K., Dziewoński T.: Simpli-fied car simulator usage in HMI research in chosen active safety systems conditions, for semi-autonomous vehicles, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 12/2016, 1003-1009
7. https://playseat.com.pl, data dostępu: 22-11-2017
8. Kopyt A., Dziewoński T., Jastrzębski D., Golon K., Mirosław M.: Modeling of a Human Driver For a Car Driving Simulator, Materiały Konferencyjne “SpringSim-ANSS 2017”, USA
9. Jastrzębski D., Kopyt A., Golon K., Mirosław M., Dziewoński T.: Fuzzy logic as a model of an actor‐driver in simulator scenarios, Materiały Konferencyjne “IRCOBI Conference 2017”,Belgia
10. https://humansystems.arc.nasa.gov/groups/tlx, data dostępu: 20-11-2017
11. Główny Urząd Statystyczny: Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 31.12.2016 r.) - tablice (http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/6/21/1/stan_i_struktura_ludno_oraz_ruch_naturalny_w_przekroju_teryt_stan-na-31-12-2016_-_tablice.zip, data dostępu: 04-10-2017)
12. M. Omyła – Rudzka Omyła, CBOS: Komunikat z badań nr 86/2017. Styl jazdy polskich kierowców
(http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_086_17.PDF, data dostępu: 04-10-2017)
13. gov.uk: Full car driving licence holders by age and gender: England (with chart)
(https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/nts02-driving-licence-holders, data dostępu: 18-10-2017)
14. Office for National Statistics: Population Estimates for UK, England and Wales, Scotland and Northern Ireland: mid-2016
(https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/annualmidyearpopulationestimates/latest, data dostępu: 18-10-2017)
15. U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration: Distribution of Licensed Drivers - 2014 By Sex and Percentage in Each Age Group and Relation to Population
(https://www.fhwa.dot.gov/policyinformation/statistics/2014/dl20.cfm, data dostępu: 18-10-2017)
16. U.S Census Bureau: America’s Age Profile Told through Population Pyramids
(https://www.census.gov/newsroom/blogs/random-samplings/2016/06/americas-age-profile-told-through-population-pyramids.html, data dostępu: 18-10-2017)
Published
2018-04-27
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests