Segmentacja konsumentów na rynku olejów silnikowych do samochodów osobowych

  • Aleksander Lotko UTH Radom
  • Małgorzata Lotko UTH Radom
Keywords: olej silnikowy, samochód osobowy

Abstract

Celem artykułu była identyfikacja segmentów konsumentów na rynku olejów silnikowych do samochodów osobowych.

Jak metodę zebrania danych empirycznych wykorzystano ankietę. Zgromadzone dane opracowano z wykorzystaniem wielowymiarowej techniki eksploracyjnej – analizy skupień.

Ze względu na zróżnicowanie lojalności motywacyjnej konsumentów, na badanym rynku identyfikowano 4 segmenty konsumentów, określane przez 8 predyktorów opisujących kryteria wyboru olejów. Zmienne charakteryzujące konsumenta, pojazd oraz sposób jego użytkowania nie weszły do modelu.

Implikacją praktyczną opracowania jest wykazanie, że największa frakcja (42% badanych) to konsumenci neutralni pod względem lojalności wobec marki, co daje duże pole do stosowania wobec nich narzędzi marketingowych zmierzających do zwiększenia lojalności.

References

1. Breiman L., Friedman J., Olshen R., Stone C. (1984), Classification and Regression Trees, Chapman and Hall, London.
2. Dziechciarz M. (2009), Podejścia do oceny atrakcyjności segmentów rynku jako etapu kończącego proces segmentacji rynku, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 51.
3. Encyklopedia zarządzania (2019), Segmentacja rynku, http://mfiles.pl (dostęp 23.01.2020).
4. Gore P. (2000), Cluster Analysis, (w:) Tinsley H., Brown S. (red.), Handbook of Applied Multivariate Statistics and Mathematical Modeling, Academic Press, San Diego.
5. Kotler P. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner, Warszawa.
6. Lotko M., Lotko A., Lotko W. (2020), Kryteria wyboru olejów silnikowych do samochodów osobowych, INW Spatium, Radom.
7. Łapczyński M. (2002), Badania segmentów rynku motoryzacyjnego z zastosowaniem drzew klasyfikacyjnych (CART), „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 586.
8. POPiHN (2018), Przemysł i handel naftowy. Raport roczny, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, Warszawa.
9. Reichheld F. (2003), The One Number You Need to Grow, “Harvard Business Review”, December.
10. Webranking (2019), Oleje silnikowe – ranking popularności, https://webranking.pl/2110-oleje-silnikowe.html (dostęp 26.10.2019).
11. Wedel M., Kamakura W. (1998), Market Segmentation. Conceptual and Methodological Foundations, Kluwer, Boston-Dordrecht-London.
12. Wybór Kierowców (2019), Klasyfikacja marek olejów silnikowych, http://www.wyborkierowcow.pl (dostęp 26.10.2019).
Published
2021-01-24
Section
Articles