Problemy komunikacji w miastach – kierunki rozwiązań

  • Anna Mężyk
Keywords: mobilność, suburbanizacja, transport publiczny, priorytet, parkowanie, transport elastyczny, shared mobility

Abstract

Funkcjonalność i sprawność transportu jest jednym z czynników decydujących o jakości życia w miastach. Bezpieczna i wygodna komunikacja zapewnia dostęp do miejsc pracy i do szkół, ważnych obiektów i innych ośrodków aktywności, umożliwiając mieszkańcom tym samym pełne korzystanie z atutów miast, jako ośrodków życia gospodarczego i społecznego. W wyniku urbanizacji miasta i obszary miejskie rozwijają się, co prowadzi do systematycznego wzrostu potrzeb mobilności. System komunikacji miejskiej musi dostosowywać się do zmieniających się potrzeb, uwzględniając nowe możliwości technologiczne i nowe wymagania klientów. W artykule przedstawiono wyzwania, przed jakimi stoi organizacja systemu komunikacji w miastach oraz możliwe kierunki rozwiązań problemów mobilności.

References

[1] Branża motoryzacyjna. Raport 2019/2020. www.pzpm.org.pl/Publikacje/Raporty/Raport-branzy-motoryzacyjnej-2019-2020.
[2] Bremen „mobil.punkt”. Integration of Car-Sharing into urban regeneration. 3th International Symposium “Networks for Mobility”, Stuttgart 2006.
[3] Cornog M., Gelinne D.: World Class Streets , Public Road nr 5/2010, za: Biuletyn Informacyjny Infrastruktury, Ulice klasy światowej, nr 10/2010 s. 26-27
[4] Duszyk M.: Pojazdy na minuty zaleją polskie miasta. Rzeczpospolita, lipiec 2019 https://moto.rp.pl/tu-i-teraz/29109-pojazdy-na-minuty-zaleja-polskie-miasta. [dostęp: 4.0.2019]
[5] Informacja o wynikach kontroli działań podejmowanych na rzecz usprawnienia systemu transportowego w największych miastach w Polsce. www.nik.gov.pl
[6] Informacje. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, www.ztm.waw.pl, [dostęp: 12.09.2019]
[7] Jan Gehl: Nie musicie popełniać błędów zachodnich miast. Wy je już popełniliście. Wywiad, Gazeta Wyborcza, 14.02.2016 [dostęp: 3.10.2019]
[8] Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2018 r. GUS, Warszawa 2019.
[9] Knapik T. Telebus w Krakowie. http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/telebus-w-krakowie-779.html [dostęp: 05.10.2019]
[10] Kolson Hurlay A.: How Bremen, Germany, Became a Car-Sharing Paradise. CITYLAB 11.12.2014,https://www.citylab.com/transportation/2014/12/how-bremen-germany-became-a-car-sharing-paradise/383538/
[11] Mężyk A., Zamkowska S.: Problemy Transportu miejskiego. Stan i kierunki rozwiązań. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2019
[12] Mężyk A.: Dostosowanie transportu do obsługi ludzi starszych, Autobusy nr 11/2006.
[13] Mężyk A.: Możliwości redukcji ruchu samochodów osobowych poprzez kształtowanie postaw komunikacyjnych. I Konferencja Naukowo-Techniczna „Pojazd a Środowisko”, Radom 1997.
[14] Morton I.: Proces legislacyjny w Unii Europejskiej. Co można osiągnąć dla transportu publicznego. Biuletyn Komunikacji Miejskiej nr 84, s. 17.
[15] Na progu przełomu. Raport. Współdzielona mobilność w Polsce, s. 88. http://mobilne-miasto.org/wp-content/uploads/2019/07/Raport_Shared_Mobility_2019_PL_maly.pdf
[16] Nickel B.: Nicht nur Bahn und Linienbus. „Der Nahverkehr“, 2010, nr 4, s. 56-61.
[17] Parking policies, UITP Position Paper. www.uitp.org, September 2000, [dostęp: 2.10.2019]
[18] Passenger cars in the EU. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Passenger_cars_in_the_EU
[19] Polityka parkingowa w Polsce, czyli o parkowaniu na wariata. http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/polityka-parkingowa-w-polsce-czyli-o-parkowaniu-na-wariata-978.html [dostęp 03.10.2019]
[20] Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2019r. GUS, Warszawa 2019
[21] Risks from air pollution. Komisja Europejska. https://ec.europa.eu/knowledge4policy/foresight/topic/shifting-health-challenges/air-pollution-impacts-health-europeans_en
[22] Rocznik demograficzny 2018. GUS, Warszawa 2019
[23] Shared Mobility. Innovation for liveable city. OECD/ITF 2016, https://www.itf-oecd.org/itf-work-shared-mobility
[24] Tele-Bus. Zasady funkcjonowania usługi tele-bus. kmkrakow.pl/linie-kmk/tele-bus.html
[25] World Urbanization Prospects 2018. Highlights. United Nations, New York, 2019. https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-Highlights.pdf.
Published
2021-01-24
Section
Articles