Inteligentne priorytetowanie transportu publicznego na drogach wyższych kategorii

Intelligent prioritization of public transport on intercity roads

  • Adam Molecki
Keywords: Intelligent Transport Systems, prioritization, public transport

Abstract

Intelligent Transport Systems tools and equipment are built still not very often out of cities. It seems, that simple accommodation on traffic lights is the higher level of ITS there. This situation will evolve in the near future. What is important, dynamic developing of intelligent priority systems does not have to be limited only to cities or urban areas.

Zastosowanie urządzeń z zakresu Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) na drogach zamiejskich wciąż jest niewielkie. W zakresie sygnalizacji świetlnej nadal szczytem technologii wydaje się być prosta akomodacja. Sytuacja ta będzie się w najbliższym czasie zmieniać. Warto w tym przypadku zwrócić uwagę na to, iż dynamicznie rozwijające się systemy inteligentnego priorytetowania transportu zbiorowego nie muszą dotyczyć jedynie miast.

References

1. Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M., Inżynieria Ruchu Drogowego, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008.
2. Instrukcja o drogowej sygnalizacji świetlnej: zasady stosowania, konstrukcja i wzory barwne sygnałów, załącznik nr 3 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r., M.P. 1994, nr 16 poz. 120.
3. Krystek R., Węzły drogowe i autostradowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008.
4. Molecki A., Dylematy priorytetowania autobusów w ramach ITS, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”, 2016, nr 3.
5. Molecki A., Dynamiczne pasy autobusowe, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 9.
6. Molecki A., Uprzywilejowanie tramwaju poprzez dobór parametrów sygnalizacji świetlnej, „Technika Transportu Szynowego” 2011, nr 9.
7. Ratusz rozważa stworzenie buspasa do Piaseczna na ulicy Puławskiej: http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/ratusz-rozwaza-stworzenie-buspasa-do-piaseczna-na-ulicy,612238,art,t,id,tm.html (dostęp: 10.10. 2017).
8. Szczegółowe warunki techniczne dla sygnałów drogowych i warunki ich umieszczania na drogach, załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181.
9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: Dz.U. 1997, Nr 98, poz. 602, z późn. zm.
Published
2018-04-26
Section
Inteligentne Systemy Transportowe/Intelligent transport systems